Utwórz fakturę

B.R.M. Tax - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy B.R.M. Tax
PIN 35710012
TIN 2020200666
Numer VAT SK2020200666
Data utworzenia 21 February 1997
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba B.R.M. Tax
Ľubietovská 10
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 71 723 €
Zysk 17 349 €
Kapitał 67 550 €
Kapitał własny -195 611 €
Dane kontaktowe
E-mail mach@brmgroup.sk
Telefon(y) 0268202311
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 39,043
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 38,449
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 22,667
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,879
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,879
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 4,165
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,623
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,782
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,637
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,145
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 594
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 594
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 39,043
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -178,262
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 332
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -195,943
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -195,943
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,349
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 217,305
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 217,305
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 93,136
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 93,136
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 123,209
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 71,723
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 71,723
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 71,723
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,307
D. Usług (účtová grupa 51) 16,843
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,464
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 20,416
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 54,880
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,110
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,110
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,107
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 18,309
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 17,349
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015