Utwórz fakturę

ČSOB Factoring - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.07.2016
Basic information
Nazwa firmy ČSOB Factoring
Stan Zniszczono
PIN 35710063
TIN 2020265137
Numer VAT SK2020265137
Data utworzenia 24 February 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ČSOB Factoring
nám. SNP 29
81563
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 463 342 €
Zysk 230 613 €
Kapitał 47 565 343 €
Kapitał własny 3 901 925 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@csobfactoring.sk
Telefon(y) 0233002592, 0233002593, 0233002594, 0243415586, 0243415590, 0243415591, 0243630221, 0243637001, 0243
Nr(y) faksu 0243415590
Date of updating data: 04.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 46,251,072
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 88,462
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 88,207
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 88,207
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 255
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 255
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 46,097,364
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 11,556
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 11,556
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,323,609
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,323,609
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 43,579,342
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 43,570,002
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43,570,002
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,340
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,182,857
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,182,857
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 65,246
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 65,246
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 46,251,072
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,595,018
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 995,817
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 995,817
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 199,164
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 199,164
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,169,424
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,315,224
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -145,800
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 230,613
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,656,054
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,223
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,223
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 39,391,730
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 39,391,704
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,000,000
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,391,704
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 49,679
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 49,679
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,212,422
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 04.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,396,629
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,463,342
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 723
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 758,308
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 704,311
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,613,043
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,920
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 755
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 34,667
D. Usług (účtová grupa 51) 510,062
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 480
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 351
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 127
4. Koszty społeczne (527, 528) 2
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,488
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,519
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,519
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 660,031
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 388,121
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -149,701
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 211,627
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,066,598
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 638,566
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 245
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 638,321
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 422,565
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 5,467
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 623,216
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 287,065
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 287,065
O. Walutowe straty (563) 307,680
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 28,471
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 443,382
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 293,681
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 63,068
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 222,704
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -159,636
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 230,613
Date of updating data: 04.07.2016
Date of updating data: 04.07.2016
 • PIN :35710063 TIN: 2020265137 Numer VAT: SK2020265137
 • Zarejestrowana siedziba: ČSOB Factoring, nám. SNP 29, 81563, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 February 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.06.2016Zrušené obchodné meno:
   ČSOB Factoring a.s.
   Zrušené sidlo:
   nám. SNP 29 Bratislava 815 63
   11.12.2010Nové sidlo:
   nám. SNP 29 Bratislava 815 63
   08.08.2006Nové obchodné meno:
   ČSOB Factoring a.s.
   24.02.1997Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť