Utwórz fakturę

Business Valuation Institute - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Business Valuation Institute
PIN 35710268
TIN 2020994514
Data utworzenia 25 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Business Valuation Institute
Irkutská 16/A
85110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 23 634 €
Zysk 1 546 €
Kapitał 29 336 €
Kapitał własny 7 686 €
Dane kontaktowe
E-mail bvi@bvi.sk
Telefon(y) 0907936386
Telefon(y) kom. 0905545422, 0907936386
Nr(y) faksu 0262528213
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 34,501
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 34,490
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 34,490
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 26,115
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,375
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 34,501
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,233
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 383
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,934
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -9,551
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,546
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,113
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 75
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 75
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 638
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 638
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 24,400
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 155
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 155
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 23,634
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 23,634
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,634
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,241
D. Usług (účtová grupa 51) 20,370
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 716
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,393
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,264
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 210
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 210
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -209
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,184
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 638
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 638
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,546
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015