Utwórz fakturę

FKW TREND - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FKW TREND
PIN 35710276
TIN 2020217661
Data utworzenia 19 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FKW TREND
Na Hriadkach 51
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 48 181 €
Zysk 33 705 €
Kapitał 467 972 €
Kapitał własny -232 997 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421264775400
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 511,225
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 431,521
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 431,521
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 431,521
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 79,704
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,923
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,923
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 76,781
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 78
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 76,703
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 511,225
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -199,292
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 365,133
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 365,133
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 174,704
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -772,834
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 654,569
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,427,403
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,705
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 710,517
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 700,969
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 700,969
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,548
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,548
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 48,181
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48,181
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,871
D. Usług (účtová grupa 51) 4,621
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 104
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 146
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 43,310
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -4,621
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 61
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 61
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -57
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 43,253
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,548
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,548
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 33,705
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4301637.tif
Date of updating data: 25.06.2015