Utwórz fakturę

AL-KO KOBER SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.09.2016
Basic information
Nazwa firmy AL-KO KOBER SLOVAKIA
PIN 35710284
TIN 2020241146
Numer VAT SK2020241146
Data utworzenia 17 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AL-KO KOBER SLOVAKIA
Horný Dvor 2/1514
90027
Bernolákovo
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 850 208 €
Zysk 57 240 €
Kapitał 3 398 509 €
Kapitał własny 3 176 992 €
Dane kontaktowe
E-mail info@al-ko.sk
Telefon(y) 0243412642, 0245994112
Nr(y) faksu 0245648117
Date of updating data: 07.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,949,703
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 573,687
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 573,687
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 82,517
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 479,186
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,984
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,371,558
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 924,539
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 151
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 924,388
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,137,956
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 79,016
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,739
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 77,277
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 1,016,312
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 37,621
8. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 3,691
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,316
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 309,063
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,767
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 307,296
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,458
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,458
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,949,703
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,785,096
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 199,164
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 199,164
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,916
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 2,879
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 2,879
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,505,897
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,505,897
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 57,240
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 164,607
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 31,956
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,419
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 28,537
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 85,607
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 44,379
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,379
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,062
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,982
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,959
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,225
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 47,044
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,339
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 41,705
Date of updating data: 07.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,785,785
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,850,208
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,761,702
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 24,083
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 64,423
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,826,406
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,869,601
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 42,892
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -6,367
D. Usług (účtová grupa 51) 499,633
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 311,121
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 205,058
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 21,376
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 77,506
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,181
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,820
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 42,162
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 42,162
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61,544
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 23,802
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 380,026
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57,769
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9,811
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 9,783
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 28
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 47,958
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,330
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 145
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 145
O. Walutowe straty (563) 6,862
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,323
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 49,439
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 73,241
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 16,001
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,626
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,375
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 57,240
Date of updating data: 07.09.2016
Date of updating data: 07.09.2016
 • PIN :35710284 TIN: 2020241146 Numer VAT: SK2020241146
 • Zarejestrowana siedziba: AL-KO KOBER SLOVAKIA, Horný Dvor 2/1514, 90027, Bernolákovo
 • Data utworzenia: 17 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Marcin Liszynski Sadowa 22 Rosnowo 62-052 Poľská republika 02.09.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  AL - KO KOBER, spol. s r.o. 199 164 € (100%) Vizovice Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.09.2016Nový štatutárny orgán:
   Marcin Liszynski Sadowa 22 Rosnowo 62-052 Poľská republika Vznik funkcie: 02.09.2016
   28.10.2004Noví spoločníci:
   AL - KO KOBER, spol. s r.o. Zlínska 537 Vizovice Česká republika
   25.10.2004Nové sidlo:
   Horný Dvor 2/1514 Bernolákovo 900 27
   17.02.1997Nové obchodné meno:
   AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   nákup tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ