Utwórz fakturę

MAX'S PHOTO FACTORY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy MAX'S PHOTO FACTORY
PIN 35710306
TIN 2020265940
Data utworzenia 17 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAX'S PHOTO FACTORY
Radlinského 10
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 468 €
Zysk -865 €
Kapitał 5 144 €
Kapitał własny 3 328 €
Dane kontaktowe
E-mail maxphoto@maxphoto.sk
Telefon(y) 0908078173, 09077491
Telefon(y) kom. 09077491
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,265
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,265
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 624
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 624
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 624
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,641
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,361
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 280
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,265
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,478
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 231
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 231
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,527
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,555
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -11,082
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -865
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 787
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 109
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 109
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 678
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 43
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 635
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 21,468
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 21,468
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 21,468
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,787
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,966
D. Usług (účtová grupa 51) 15,643
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,814
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,336
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 470
4. Koszty społeczne (527, 528) 8
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 157
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 207
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -319
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,859
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 66
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 66
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -66
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -385
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -865
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015