Utwórz fakturę

BPS Consult - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BPS Consult
PIN 35710381
TIN 2020209334
Numer VAT SK2020209334
Data utworzenia 26 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BPS Consult
Hradná 3
94501
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 18 438 €
Zysk -1 347 €
Kapitał 111 786 €
Kapitał własny -39 242 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0357731283
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 96,801
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 96,801
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,096
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) -129
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,225
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 100,897
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,078
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 786
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,347
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 94,819
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 90,928
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 3,891
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,327
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,564
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 18,438
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 18,438
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 18,747
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,095
C. Usług (účtová grupa 51) 6,276
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 274
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 8,610
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 492
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -309
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 9,067
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 79
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 79
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -78
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -387
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,347
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015