Utwórz fakturę

MEBA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 31.05.2016
Basic information
Nazwa firmy MEBA
PIN 35710411
TIN 2020267128
Numer VAT SK2020267128
Data utworzenia 26 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MEBA
Stará Vajnorská 37
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 867 582 €
Zysk 83 625 €
Kapitał 65 354 €
Kapitał własny 24 964 €
Dane kontaktowe
E-mail hotel@hotelprim.sk
witryna internetowa http://www.hotelprim.sk
Telefon(y) +421244259424, +421244253124, +421249224320
Telefon(y) kom. +421903702170
Nr(y) faksu 0244253124
Date of updating data: 31.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 180,363
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 179,327
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 310
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 310
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 101,997
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 101,997
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 101,997
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 77,020
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,861
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 72,159
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,036
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 168
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 868
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 180,363
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,625
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,500
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,500
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,500
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,500
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 26,000
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 26,000
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 83,625
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,661
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 50,488
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,997
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,997
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,372
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,963
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,703
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 453
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,173
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 11,173
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 77
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 77
Date of updating data: 31.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 867,677
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 867,582
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 11,955
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 855,149
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 478
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 757,779
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,613
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 35,107
D. Usług (účtová grupa 51) 371,131
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 331,369
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 234,133
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 81,159
4. Koszty społeczne (527, 528) 16,077
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,161
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 391
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,007
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 109,803
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 455,253
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 96
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 89
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,833
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,833
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,737
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 107,066
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 23,441
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 23,441
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 83,625
Date of updating data: 31.05.2016
Date of updating data: 31.05.2016