Utwórz fakturę

GALENOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.10.2015
Basic information
Nazwa firmy GALENOS
PIN 35710446
TIN 2020209653
Numer VAT SK2020209653
Data utworzenia 20 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GALENOS
Zámocká 10
81101
Bratislava
Financial information
Zysk -1 095 €
Kapitał 285 €
Kapitał własny 285 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903650978
Telefon(y) kom. +421903650978, +421911919902, 0903650978
Date of updating data: 09.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 152
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 152
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 152
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 16
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 136
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 152
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -808
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,684
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,684
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,095
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 960
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 960
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 09.10.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134
D. Usług (účtová grupa 51) 134
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -134
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -134
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -135
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,095
Date of updating data: 09.10.2015
Date of updating data: 09.10.2015