Utwórz fakturę

LIU a GUO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.12.2016
Basic information
Nazwa firmy LIU a GUO
PIN 35710462
TIN 2021003820
Numer VAT SK2021003820
Data utworzenia 19 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LIU a GUO
Pri Dynamitke 3
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 368 178 €
Zysk 2 753 €
Kapitał 57 539 €
Kapitał własny 56 869 €
Date of updating data: 02.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 69,267
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 69,267
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 62,651
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 62,651
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,197
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,197
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 419
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 268
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 151
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 69,267
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,709
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 909
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 909
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 44,408
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 44,408
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,753
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,558
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 358
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 220
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 138
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 14,200
Date of updating data: 02.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 368,178
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 368,178
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 368,178
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 364,268
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 313,569
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,098
D. Usług (účtová grupa 51) 16,093
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 32,888
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 25,582
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,306
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 620
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,910
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 37,418
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 183
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 183
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -183
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,727
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 974
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 974
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,753
Date of updating data: 02.12.2016
Date of updating data: 02.12.2016
 • PIN :35710462 TIN: 2021003820 Numer VAT: SK2021003820
 • Zarejestrowana siedziba: LIU a GUO, Pri Dynamitke 3, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jianrong Guo Krížna 1977/33A Šamorín 931 01 08.10.2009
  Wei Guo Šamorín 931 01 28.09.2009
  Yongqiang Guo Šamorín 931 01 01.02.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Wei Guo 3 818 € (50%) Šamorín 931 01
  Yongqiang Guo 3 818 € (50%) Šamorín 931 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.12.2016Nové sidlo:
   Pri Dynamitke 3 Bratislava 831 03
   19.02.2011Noví spoločníci:
   Yongqiang Guo Krížna 1977/33A Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   Yongqiang Guo Krížna 1977/33A Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 01.02.2011
   08.10.2009Noví spoločníci:
   Wei Guo Krížna 1977/33A Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jianrong Guo Krížna 1977/33A Šamorín 931 01
   Wei Guo Krížna 1977/33A Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 28.09.2009
   30.10.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   28.05.1997Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   19.02.1997Nové obchodné meno:
   LIU a GUO, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti v maloobchode a veľkoobchode
   sprostredkovanie obchodu a služieb