Utwórz fakturę

TATRA TRADING INTERNATIONAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.10.2015
Basic information
Nazwa firmy TATRA TRADING INTERNATIONAL
PIN 35710501
TIN 2021392593
Numer VAT SK2021392593
Data utworzenia 20 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TATRA TRADING INTERNATIONAL
Šrobárova 2678/31
05801
Poprad
Financial information
Sprzedaż i dochody 103 414 €
Zysk -127 937 €
Kapitał 1 306 181 €
Kapitał własny 899 619 €
Dane kontaktowe
E-mail recepcia@hotelhorizont.sk
Telefon(y) 0524467881
Nr(y) faksu 0524467287
Date of updating data: 05.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,501,962
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,501,962
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 877,990
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 8,734
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 802,378
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 2,379,952
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 771,682
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 855,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 855,000
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 1,057,444
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,012,825
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -127,937
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,608,270
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,081,273
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 526,993
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 454,689
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,510
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 61,794
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4
Date of updating data: 05.10.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 103,414
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,256
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 90,608
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 334
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,216
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 210,808
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 278
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 53,405
C. Usług (účtová grupa 51) 36,963
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 26,324
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,639
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 84,774
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 1,696
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,729
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -107,394
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,552
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 670
X. Interesu dochód (662) 52
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 618
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 20,243
M. Koszty oprocentowania (562) 2,326
N. Walutowe straty (563) 14,209
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,708
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -19,573
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -126,967
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 970
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -127,937
Date of updating data: 05.10.2015
Date of updating data: 05.10.2015