Utwórz fakturę

INTERCONSULT SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INTERCONSULT SLOVAKIA
PIN 35710519
TIN 2020241113
Numer VAT SK2020241113
Data utworzenia 21 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTERCONSULT SLOVAKIA
Súľovská 7
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 42 621 €
Zysk -5 397 €
Kapitał 55 213 €
Kapitał własny 51 003 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243637945, 0255568812, 55568812
Nr(y) faksu 0255568812
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,544
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,544
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,544
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 47,964
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,723
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 685
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,064
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 49,508
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 45,606
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 43,699
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,397
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,902
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 239
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 3,218
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -2
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,037
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,183
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 445
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 42,621
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 41,061
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,560
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 44,517
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,719
C. Usług (účtová grupa 51) 7,668
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 13,324
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 478
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 759
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) -25
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,594
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,896
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 30,674
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
X. Interesu dochód (662) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 149
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 149
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -145
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -2,041
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 3,356
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -5,397
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35710519 TIN: 2020241113 Numer VAT: SK2020241113
 • Zarejestrowana siedziba: INTERCONSULT SLOVAKIA, Súľovská 7, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marcela Lunterová Súľovská 7 Bratislava 821 05 10.03.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marcela Lunterová 4 747 € (71.5%) Súľovská 7 Bratislava 821 05
  Ing. Ján Lunter 1 893 € (28.5%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marcela Lunterová Súľovská 7 Bratislava 821 05
   09.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marcela Lunterová Korytnická 4 Bratislava 821 07
   08.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   07.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Lunter Korytnická 4 Bratislava
   09.06.1999Nové sidlo:
   Súľovská 7 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Lunter Korytnická 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Lunter Korytnická 4 Bratislava
   08.06.1999Zrušené sidlo:
   Telocvičná 4 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alena Žiaková Torbucká 1 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alena Žiaková Torbucká 1 Bratislava 811 02
   16.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marcela Lunterová Korytnická 4 Bratislava 821 07
   Ing. Alena Žiaková Torbucká 1 Bratislava 811 02
   15.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marcela Lunterová Korytnická 4 Bratislava 821 07
   Ing. Alena Žiaková Torbucká 1 Bratislava 811 02
   26.08.1997Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti audítora
   21.02.1997Nové obchodné meno:
   INTERCONSULT SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Telocvičná 4 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   projektovanie elektrických zariadení
   automatizované spracovanie dát
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Marcela Lunterová Korytnická 4 Bratislava 821 07
   Ing. Alena Žiaková Torbucká 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alena Žiaková Torbucká 1 Bratislava 811 02
   Ing. Marcela Lunterová Korytnická 4 Bratislava 821 07