Utwórz fakturę

AGRO GAJARY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AGRO GAJARY
PIN 35710543
TIN 2020206694
Numer VAT SK2020206694
Data utworzenia 21 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AGRO GAJARY
Gajary 119
90061
Gajary
Financial information
Sprzedaż i dochody 421 525 €
Zysk 71 315 €
Kapitał 755 389 €
Kapitał własny 267 240 €
Dane kontaktowe
E-mail agro.gajary@gmail.com
Telefon(y) kom. +421905302616
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,104,729
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 890,601
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 890,601
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 586,936
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 56,519
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 247,146
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 210,975
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 140,356
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,625
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 28,741
3. Produkty (123) - /194/ 108,990
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 776
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 697
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 697
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 79
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 60,367
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,488
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,488
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 54,879
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,476
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,760
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,716
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,153
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,153
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,104,729
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 328,757
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,971
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,971
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 348
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 348
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 250,123
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 250,123
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 71,315
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 775,972
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 127
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 127
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 772,329
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 64,585
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,585
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 701,251
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,459
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,241
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 793
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,516
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,516
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 360,862
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 421,525
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 199,800
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 60,666
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 45,944
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 115,115
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 329,053
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 102,887
D. Usług (účtová grupa 51) 87,782
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 72,625
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 53,475
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,768
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,382
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,431
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 55,356
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 55,356
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 111
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,861
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 92,472
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 69,797
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 676
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 676
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -673
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 91,799
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 20,484
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 20,484
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 71,315
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35710543 TIN: 2020206694 Numer VAT: SK2020206694
 • Zarejestrowana siedziba: AGRO GAJARY, Gajary 119, 90061, Gajary
 • Data utworzenia: 21 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Elena Bukovská 127 Gajary 900 61 11.04.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jürgen Feigl 6 971 € (100%) Schönkirchen Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.02.2006Nové predmety činnosti:
   poriadanie kultúrnych a športových akcií
   zemné práce
   nakladanie s odpadmi okrem nebezpečných odpadov
   poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskou technikou a mechanizmami
   ubytovacie služby bez poskytovanie stravy
   prevádzkovanie a prenájom závlahových zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elena Bukovská 127 Gajary 900 61 Vznik funkcie: 11.04.2003
   02.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Elena Bukovská 1036 Gajary Vznik funkcie: 11.04.2003
   05.05.2003Noví spoločníci:
   Jürgen Feigl Uneter Hauptstr. 14 Schönkirchen Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elena Bukovská 1036 Gajary Vznik funkcie: 11.04.2003
   04.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary 900 61
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61 Skončenie funkcie: 11.04.2003
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary 900 61 Skončenie funkcie: 11.04.2003
   25.04.2003Nové sidlo:
   119 Gajary 900 61
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   prenájom strojov a mechanizmov
   čistenie ovocia a zeleniny
   balenie ovocia a zeleniny
   výskum trhu
   reklamné činnosti
   sprostredkovanie obchodu
   24.04.2003Zrušené sidlo:
   Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
   15.03.2000Noví spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary 900 61
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61 Skončenie funkcie: 11.04.2003
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary 900 61 Skončenie funkcie: 11.04.2003
   14.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   24.05.1999Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba
   Noví spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   23.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   01.04.1998Nové obchodné meno:
   AGRO GAJARY, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Noví spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   31.03.1998Zrušené obchodné meno:
   TOLO, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.02.1997Nové obchodné meno:
   TOLO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   spracovanie poľnohospodárskych produktov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
   Noví spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68