Utwórz fakturę

KOVO - HALLA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KOVO - HALLA
PIN 35710551
TIN 2020206672
Numer VAT SK2020206672
Data utworzenia 21 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KOVO - HALLA
90062
Kostolište
Financial information
Sprzedaż i dochody 106 983 €
Zysk 2 204 €
Kapitał 60 607 €
Kapitał własny 34 671 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421347734061
Telefon(y) kom. +421911371637
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 721
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 721
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 721
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 44,908
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 26,205
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -3,867
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,557
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 45,629
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 36,875
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 27,700
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,204
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,754
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 163
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 4,467
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,166
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 87
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 88
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 126
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,499
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,625
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 106,983
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 76,191
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 30,709
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 83
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 102,058
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 72,041
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,340
C. Usług (účtová grupa 51) 9,949
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 2,966
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 592
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,123
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 3,867
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 180
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,925
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 13,570
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,761
M. Koszty oprocentowania (562) 1,629
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 132
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,761
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,164
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,204
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35710551 TIN: 2020206672 Numer VAT: SK2020206672
 • Zarejestrowana siedziba: KOVO - HALLA, 90062, Kostolište
 • Data utworzenia: 21 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Elena Hallová 162 Kostolište 900 62 21.02.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Marcel Halla 6 639 € (100%) Kostolište 900 62
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Halla 162 Kostolište 900 62 Vznik funkcie: 21.02.1997
   16.02.2006Noví spoločníci:
   Mgr. Marcel Halla 162 Kostolište 900 62
   15.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Milan Halla 162 Kostolište 900 62
   Elena Hallová 162 Kostolište 900 62
   16.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Elena Hallová 162 Kostolište 900 62 Vznik funkcie: 21.02.1997
   15.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Elena Hallová 162 Kostolište 900 62
   16.05.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Halla 162 Kostolište 900 62 Vznik funkcie: 21.02.1997
   15.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Halla 162 Kostolište 900 62
   04.09.1998Noví spoločníci:
   Milan Halla 162 Kostolište 900 62
   Elena Hallová 162 Kostolište 900 62
   03.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Halla 162 Kostolište 900 62
   Elena Hallová 162 Kostolište 900 62
   21.02.1997Nové obchodné meno:
   KOVO - HALLA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   162 Kostolište 900 62
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba kovov a kovových výrobkov s výnimkou zlievania drahých kovov
   výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
   prenájom hnuteľných vecí
   reklamná a propagačná činnosť
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Milan Halla 162 Kostolište 900 62
   Elena Hallová 162 Kostolište 900 62
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Halla 162 Kostolište 900 62
   Elena Hallová 162 Kostolište 900 62