Utwórz fakturę

HAPPY END - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HAPPY END
PIN 35710578
TIN 2020203306
Numer VAT SK2020203306
Data utworzenia 21 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HAPPY END
Bratislavská 83
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 176 239 €
Zysk 556 €
Kapitał 131 987 €
Kapitał własny 13 301 €
Dane kontaktowe
E-mail happyend@happyend.sk
witryna internetowa http://www.happyend.sk
Telefon(y) +421336412742
Telefon(y) kom. +421911874492
Nr(y) faksu 0336412237
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 142,886
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,013
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,013
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,013
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 136,079
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 98,872
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 98,872
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 27,387
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 27,387
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,387
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,820
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,450
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,370
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 794
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 794
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 142,886
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,857
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,330
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,330
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 556
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 129,029
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 394
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 182
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 212
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 128,635
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17,943
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,943
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 106,170
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 992
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 656
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,874
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 176,239
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 176,239
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 171,560
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 97,261
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,261
D. Usług (účtová grupa 51) 33,572
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 21,075
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 14,584
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,403
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,088
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 822
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,527
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,527
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,679
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 39,145
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,163
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 323
2. Pozostałe koszty (562A) 323
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,840
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,163
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,516
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 556
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35710578 TIN: 2020203306 Numer VAT: SK2020203306
 • Zarejestrowana siedziba: HAPPY END, Bratislavská 83, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 21 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jaroslav Čulík Hviezdoslavova 45 Senec 903 01 21.02.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jaroslav Čulík 6 639 € (100%) Hviezdoslavova 45 Senec 903 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.09.2011Zrušeny spoločníci:
   Anton Baláž Banícka 16 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Baláž Banícka 16 Pezinok 902 01
   08.07.2004Nové sidlo:
   Bratislavská 83 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov z plastu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadom (mimo nebezpečného)
   zhotovovanie ľahkých kovových konštrukcií
   požičovňa športových potrieb
   07.07.2004Zrušené sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   31.01.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čulík Hviezdoslavova 45 Senec 903 01
   Anton Baláž Banícka 16 Pezinok 902 01
   30.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Anton Baláž Banícka 16 Pezinok 902 01
   Ing. Jaroslav Čulík Seberíniho 21 Bratislava 821 03
   15.08.1997Nové obchodné meno:
   HAPPY END spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   14.08.1997Zrušené obchodné meno:
   ARTLUX spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Banícka 6 Pezinok 902 01
   21.02.1997Nové obchodné meno:
   ARTLUX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Banícka 6 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklama a propagácia
   Noví spoločníci:
   Anton Baláž Banícka 16 Pezinok 902 01
   Ing. Jaroslav Čulík Seberíniho 21 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Čulík Hviezdoslavova 45 Senec 903 01
   Anton Baláž Banícka 16 Pezinok 902 01