Utwórz fakturę

ADRES - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ADRES
PIN 35710624
TIN 2020228056
Numer VAT SK2020228056
Data utworzenia 24 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ADRES
Pri trati 15
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 045 €
Zysk -1 268 €
Kapitał 23 275 €
Kapitał własny -3 785 €
Dane kontaktowe
E-mail adres@adres.sk
Telefon(y) 0263531548, 0263531549, 0263531550, 0800111000, 0903234512
Telefon(y) kom. +421903230143, 0903230143, 0903234512
Nr(y) faksu 0263531548
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,014
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,580
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,203
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 9,014
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,053
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,913
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -15,337
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,268
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,067
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 840
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 3,264
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 699
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,605
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,963
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 4,045
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,045
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 2,220
C. Usług (účtová grupa 51) 1,979
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 236
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,825
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,979
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,133
M. Koszty oprocentowania (562) 1,664
N. Walutowe straty (563) 110
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 359
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,133
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -308
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,268
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015