Utwórz fakturę

Mark Peterson - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Mark Peterson
PIN 35710659
TIN 2020249407
Numer VAT SK2020249407
Data utworzenia 21 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Mark Peterson
Ferienčíkova 18
81108
Bratislava
Financial information
Zysk -24 195 €
Kapitał 7 136 €
Kapitał własny 6 874 €
Dane kontaktowe
E-mail info@markpeterson.sk
Telefon(y) 0243424513, 0243424515, 0257203205
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 105,070
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 105,070
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 26,053
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,848
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,042
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 119,918
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -17,320
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,320
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,084
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -24,195
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 137,238
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 97
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 137,141
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 181
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 136,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 23,107
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,297
C. Usług (účtová grupa 51) 1,564
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,246
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -23,107
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -18,861
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 128
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 128
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -128
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -23,235
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -24,195
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015