Utwórz fakturę

ALBAINVEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALBAINVEST
PIN 35710667
TIN 2020252531
Numer VAT SK2020252531
Data utworzenia 24 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALBAINVEST
Odeská 3
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 353 168 €
Zysk 35 846 €
Kapitał 878 221 €
Kapitał własny -310 412 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905648410
Telefon(y) kom. 0905648410
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 986,120
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 37,639
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 37,639
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,252
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 3,591
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 31,796
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 948,193
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 494,209
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 494,209
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,638
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,638
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,638
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 447,346
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 447,188
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 158
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 288
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 288
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 986,120
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -274,566
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 36,513
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 36,513
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 138
2. Inne fundusze (427, 42X) 138
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -347,063
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 86,137
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -433,200
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,846
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,241,112
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,241,106
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 511,743
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 511,743
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 720,218
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,145
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 19,574
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 600
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 18,974
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 353,169
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 353,168
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 353,168
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 311,729
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,962
D. Usług (účtová grupa 51) 8,422
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 600
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 298,745
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 41,439
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 340,784
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 298,937
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 298,746
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 190
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 301,650
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 298,746
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,904
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,713
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 38,726
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 35,846
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35710667 TIN: 2020252531 Numer VAT: SK2020252531
 • Zarejestrowana siedziba: ALBAINVEST, Odeská 3, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Imrich Mikuš Kľukatá 48/B Bratislava 821 05 24.02.1997
  JUDr. Miroslav Baláž 17. Novembra 40 Trenčianske Teplice 914 51 02.04.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Imrich Mikuš 18 257 € (50%) Kľukatá 48/B Bratislava 821 05
  PETRONIUS, spol. s r.o. 18 257 € (50%) Trenčianske Teplice 914 51
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.01.2014Nové sidlo:
   Odeská 3 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Imrich Mikuš Kľukatá 48/B Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Imrich Mikuš Kľukatá 48/B Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 24.02.1997
   JUDr. Miroslav Baláž 17. Novembra 40 Trenčianske Teplice 914 51 Vznik funkcie: 02.04.2001
   24.01.2014Zrušené sidlo:
   Koceľová 17 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 24.02.1997
   JUDr. Miroslav Baláž Podjavorinskej 8 Trenčianske Teplice Vznik funkcie: 02.04.2001
   27.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 24.02.1997
   JUDr. Miroslav Baláž Podjavorinskej 8 Trenčianske Teplice Vznik funkcie: 02.04.2001
   26.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Baláž Podjavorinskej 8 Trenčianske Teplice
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   01.06.2001Noví spoločníci:
   PETRONIUS, spol. s r.o. IČO: 31 597 891 SNP 123 Trenčianske Teplice 914 51
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   31.05.2001Zrušeny spoločníci:
   PETRONIUS, spol. s r.o. IČO: 31 597 891 Sady Cyrila a Metoda 6/30 Nová Dubnica 018 51
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   17.04.2001Noví spoločníci:
   PETRONIUS, spol. s r.o. IČO: 31 597 891 Sady Cyrila a Metoda 6/30 Nová Dubnica 018 51
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Baláž Podjavorinskej 8 Trenčianske Teplice
   16.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   Vladimír Zeman Grosslingova 6 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Zeman Grosslingova 6 Bratislava 811 09
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   Vladimír Zeman Grosslingova 6 Bratislava 811 09
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   Vladimír Zeman Grosslingova 6 Bratislava 811 09
   24.02.1997Nové obchodné meno:
   ALBAINVEST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Koceľová 17 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   fotografické služby
   výskum trhu a verejnej mienky
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosťi
   Noví spoločníci:
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   Vladimír Zeman Grosslingova 6 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   Vladimír Zeman Grosslingova 6 Bratislava 811 09