Utwórz fakturę

Technologies - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Technologies
PIN 35710675
TIN 2020218244
Numer VAT SK2020218244
Data utworzenia 24 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Technologies
Púpavová 75
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 73 374 €
Zysk -6 022 €
Kapitał 287 697 €
Kapitał własny -21 087 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0220714412, 0264360110
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 12,419
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 12,419
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,922
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 238,086
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 141,221
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 84,733
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,132
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 250,505
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -27,109
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -28,390
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,022
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 277,614
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 87
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 277,527
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,396
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 430
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,869
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 260,832
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 73,374
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,180
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 72,123
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 71
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 78,124
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,386
C. Usług (účtová grupa 51) 36,715
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 19,628
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 385
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -4,750
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 15,202
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 313
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 313
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -312
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -5,062
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -6,022
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35710675 TIN: 2020218244 Numer VAT: SK2020218244
 • Zarejestrowana siedziba: Technologies, Púpavová 75, 84104, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavel Mariani Púpavová 24 Bratislava 841 04 24.02.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavel Mariani 6 639 € (100%) Púpavová 24 Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.03.2009Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a opravy elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť
   17.03.2009Nové sidlo:
   Púpavová 75 Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 24 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 24 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 24.02.1997
   16.03.2009Zrušené sidlo:
   Bernolákova 4 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 28 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 28 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 24.02.1997
   03.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slavomír Korgo Rokošova II. 33/278 Močenok 951 31 Vznik funkcie: 05.01.2005
   20.01.2005Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Slavomír Korgo Rokošova II. 33/278 Močenok 951 31 Vznik funkcie: 05.01.2005
   19.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 28 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 24.02.1997
   19.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 28 Bratislava 841 04
   25.02.2002Nové predmety činnosti:
   inštalácie, opravy a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb
   13.06.2001Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 28 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Michal Bittner Púpavová 28 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 28 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Bittner Púpavová 28 Bratislava 841 04
   23.10.2000Nové obchodné meno:
   Technologies, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bernolákova 4 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   vykonávanie administratívnych prác
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektroinštalatérstvo
   montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení
   výroba a opravy elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť
   22.10.2000Zrušené obchodné meno:
   Software Technologies s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Andreja Sládkoviča 47 Senec 903 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   vykonávanie administratívnych prác
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   19.04.2000Noví spoločníci:
   Michal Bittner Púpavová 28 Bratislava 841 04
   18.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Michal Bittner Púpavová 28 Bratislava 841 04
   Mgr. Richard Habrovský Pod rovnicami 30 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Richard Habrovský Pod rovnicami 30 Bratislava 841 04
   16.07.1999Nové sidlo:
   Andreja Sládkoviča 47 Senec 903 01
   15.07.1999Zrušené sidlo:
   Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Michal Bittner Púpavová 28 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 28 Bratislava 841 04
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Michal Bittner Púpavová 28 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 28 Bratislava 841 04
   24.02.1997Nové obchodné meno:
   Software Technologies s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   vykonávanie administratívnych prác
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Michal Bittner Púpavová 28 Bratislava 841 04
   Mgr. Richard Habrovský Pod rovnicami 30 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 28 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Bittner Púpavová 28 Bratislava 841 04
   Mgr. Richard Habrovský Pod rovnicami 30 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 28 Bratislava 841 04