Utwórz fakturę

REO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REO
PIN 35710837
TIN 2020986297
Numer VAT SK2020986297
Data utworzenia 21 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REO
Údernícka 9
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 168 377 €
Zysk -759 €
Kapitał 248 315 €
Kapitał własny 78 943 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903445608
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 147,987
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 60,969
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 60,969
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 25,809
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 967
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 34,193
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 86,095
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 112
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 112
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,746
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,740
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,740
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -14
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 76,237
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 538
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 75,699
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 923
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 923
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 147,987
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 78,183
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 71,638
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 91,209
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -19,571
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -759
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,804
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 69,211
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -449
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -449
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 67,539
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,121
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 593
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 593
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 45,353
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 168,377
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 106,751
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 45,353
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 12,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,773
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 168,004
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 92,589
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,957
D. Usług (účtová grupa 51) 24,151
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,856
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,132
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,132
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 11,178
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,141
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 373
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 23,407
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 179
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 179
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -171
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 202
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -759
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35710837 TIN: 2020986297 Numer VAT: SK2020986297
 • Zarejestrowana siedziba: REO, Údernícka 9, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 February 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Polakovič Kaplinská 12 Bratislava 831 06 21.02.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vladimír Polakovič 5 312 € (80%) Kaplinská 12 Bratislava 831 06
  Oľga Polakovičová 1 328 € (20%) Kaplinská 12 Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.06.2012Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   sťahovacie služby
   09.01.2010Nové sidlo:
   Údernícka 9 Bratislava 851 01
   08.01.2010Zrušené sidlo:
   Pšeničná 10 Bratislava 821 06
   17.12.2009Nové sidlo:
   Pšeničná 10 Bratislava 821 06
   16.12.2009Zrušené sidlo:
   Údernícka 9 Bratislava 851 01
   03.05.2008Nové sidlo:
   Údernícka 9 Bratislava 851 01
   02.05.2008Zrušené sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   08.05.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom jedno a dvojstopových motorových vozidiel a motocyklov
   21.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Polakovičová Kaplinská 12 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 21.02.1997
   12.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič Kaplinská 12 Bratislava 831 06
   Oľga Polakovičová Kaplinská 12 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Polakovič Kaplinská 12 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 21.02.1997
   Oľga Polakovičová Kaplinská 12 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 21.02.1997
   11.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič od 10.02.2003 Kaplinská 12 Bratislava 831 01
   Oľga Polakovičová od 10.02.2003 Kaplinská 12 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Polakovič Kaplinská 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.01.1997
   Oľga Polakovičová Kaplinská 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.02.1997
   20.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič od 10.02.2003 Kaplinská 12 Bratislava 831 01
   Oľga Polakovičová od 10.02.2003 Kaplinská 12 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Polakovič Kaplinská 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.01.1997
   Oľga Polakovičová Kaplinská 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.02.1997
   19.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava 851 06
   Oľga Polakovičová Cígeľská 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava 851 06
   Oľga Polakovičová Cígeľská 14 Bratislava
   23.04.2002Nové sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   prenájom nehnuteľností, ak sa okrem základných služieb poskytujú aj doplnkové služby
   22.04.2002Zrušené sidlo:
   Budatínska 57 Bratislava 851 06
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava 851 06
   Oľga Polakovičová Cígeľská 14 Bratislava
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava 851 06
   Oľga Polakovičová Cígeľská 14 Bratislava
   21.02.1997Nové obchodné meno:
   REO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Budatínska 57 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť ekonomických poradcov
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava 851 06
   Oľga Polakovičová Cígeľská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava 851 06
   Oľga Polakovičová Cígeľská 14 Bratislava