Utwórz fakturę

HELMAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HELMAR
PIN 35711043
TIN 2020227638
Numer VAT SK2020227638
Data utworzenia 04 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HELMAR
Lermontovova 14
81105
Bratislava
Financial information
Zysk -4 373 €
Kapitał 3 328 €
Kapitał własny -121 031 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,765
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,479
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,479
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,479
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 286
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 28
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 258
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 91
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 167
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,765
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -125,404
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -128,998
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -128,998
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,373
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 128,169
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 126,960
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 126,843
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 117
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,209
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 28
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 115
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 79
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 987
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,272
D. Usług (účtová grupa 51) 280
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,654
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,963
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 691
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) -4
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 312
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 312
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,272
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -280
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 141
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 141
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -141
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,413
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,373
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015