Utwórz fakturę

MAFER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MAFER
PIN 35711060
TIN 2020972426
Numer VAT SK2020972426
Data utworzenia 03 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAFER
Miletičova 598/80
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 217 390 €
Zysk 3 974 €
Kapitał 18 214 €
Kapitał własny 646 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421903606908
Telefon(y) kom. +421903606908
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 23,119
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 21,870
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,538
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 3,538
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,538
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,332
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,422
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,910
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,249
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,249
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 23,119
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,055
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,591
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,591
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,974
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,579
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 144
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 144
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,435
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,145
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,145
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,290
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 10,485
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 10,485
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 217,390
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 217,271
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 212,189
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 69,196
D. Usług (účtová grupa 51) 136,238
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,755
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,755
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,201
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,837
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 89
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 89
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 89
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 195
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 195
2. Pozostałe koszty (562A) 195
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -106
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,095
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,121
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,121
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,974
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35711060 TIN: 2020972426 Numer VAT: SK2020972426
 • Zarejestrowana siedziba: MAFER, Miletičova 598/80, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mária Mičková Nové Košariská 2476 Dunajská Lužná 900 42 07.02.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mária Mičková 6 673 € (100%) Nové Košariská 2476 Dunajská Lužná 900 42
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.03.2015Nové sidlo:
   Miletičova 598/80 Bratislava 821 08
   16.03.2015Zrušené sidlo:
   Plynárenská 4 Bratislava 821 09
   14.02.2013Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   13.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.03.2011Nové sidlo:
   Plynárenská 4 Bratislava 821 09
   17.03.2011Zrušené sidlo:
   Plynárenská 4 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Mička Mlynarovičova 13 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Mička Mlynarovičova 13 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 07.02.2006
   19.03.2010Nové sidlo:
   Plynárenská 4 Bratislava 851 03
   18.03.2010Zrušené sidlo:
   Mlynarovičova 13 Bratislava 851 03
   01.10.2008Nové predmety činnosti:
   nakladanie s výsledkami duševnej a tvorivej činnosti so súhlasom autora
   nahrávanie nosičov zvuku a obrazu so súhlasom autora
   vydavateľská činnosť
   14.03.2006Nové obchodné meno:
   MAFER, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynarovičova 13 Bratislava 851 03
   Nové predmety činnosti:
   administratívne práce
   menežérska činnosť, marketingová činnosť, prieskum trhu
   organizovanie kongresov, kurzov, školení, seminárov
   technicko-organizačné zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Mária Mičková Nové Košariská 2476 Dunajská Lužná 900 42
   Vladimír Mička Mlynarovičova 13 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Mičková Nové Košariská 2476 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 07.02.2006
   Vladimír Mička Mlynarovičova 13 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 07.02.2006
   13.03.2006Zrušené obchodné meno:
   ABC Mafer, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   16.07.2001Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   15.07.2001Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 825 04
   15.06.2001Noví spoločníci:
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   14.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Milan Mička Jasovská 8 Bratislava 851 07
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   05.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   07.08.2000Noví spoločníci:
   Milan Mička Jasovská 8 Bratislava 851 07
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   06.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Emanuel Gajan Čiližská 28 Bratislava 821 07
   Milan Mička Jasovská 8 Bratislava 851 07
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Emanuel Gajan Čiližská 28 Bratislava 821 07
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Emanuel Gajan Čiližská 28 Bratislava 821 07
   Milan Mička Jasovská 8 Bratislava 851 07
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Emanuel Gajan Čiližská 28 Bratislava 821 07
   Milan Mička Jasovská 8 Bratislava 851 07
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   02.07.1998Nové obchodné meno:
   ABC Mafer, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 825 04
   Noví spoločníci:
   Emanuel Gajan Čiližská 28 Bratislava 821 07
   Milan Mička Jasovská 8 Bratislava 851 07
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Emanuel Gajan Čiližská 28 Bratislava 821 07
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   01.07.1998Zrušené obchodné meno:
   MAFER, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Púchovská cesta Bratislava 835 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Divinec Vlčie hrdlo 26 Bratislava 821 10
   Rudolf Markovič Furdekova 1 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Divinec Vlčie hrdlo 26 Bratislava 821 10
   Rudolf Markovič Furdekova 1 Bratislava 851 04
   13.08.1997Noví spoločníci:
   Ján Divinec Vlčie hrdlo 26 Bratislava 821 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Divinec Vlčie hrdlo 26 Bratislava 821 10
   12.08.1997Zrušeny spoločníci:
   František Fekete Baštová 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Fekete Baštová 3 Bratislava 811 03
   03.03.1997Nové obchodné meno:
   MAFER, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Púchovská cesta Bratislava 835 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   čistiace a upratovacie práce s výnimkou deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   František Fekete Baštová 3 Bratislava 811 03
   Rudolf Markovič Furdekova 1 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Fekete Baštová 3 Bratislava 811 03
   Rudolf Markovič Furdekova 1 Bratislava 851 04