Utwórz fakturę

NECKERMANN SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NECKERMANN SLOVAKIA
PIN 35711078
TIN 2020265401
Numer VAT SK2020265401
Data utworzenia 04 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NECKERMANN SLOVAKIA
Panská 23
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 305 705 €
Zysk 91 217 €
Kapitał 939 386 €
Kapitał własny 258 951 €
Dane kontaktowe
E-mail info@neckermannreisen.sk
witryna internetowa http://www.neckermannreisen.sk
Telefon(y) +421254430984, +421254430228, +421254430983, +421254430981, +421254430982, +421254430118, +421254430231
Nr(y) faksu 0254430984
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,010,522
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,610
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,610
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,549
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,061
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 820,525
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 41,173
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 41,173
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 230,631
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 179,779
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 179,779
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 50,852
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 101,630
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 101,630
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 447,091
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 23,736
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 423,355
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 174,387
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 173,919
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 468
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,010,522
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 220,390
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 66,388
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 66,388
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 59,466
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 59,466
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 91,217
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,823
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,924
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,924
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 102,484
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 22,281
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,281
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 35,824
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,090
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,418
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,871
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,415
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,415
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 673,309
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 9,053
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 664,256
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,305,705
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,305,705
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,305,705
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,182,769
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,987
D. Usług (účtová grupa 51) 3,978,584
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 185,015
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 134,226
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 46,339
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,450
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,156
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,156
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,027
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 122,936
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 314,134
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,384
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,092
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,092
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 292
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,485
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,484
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,101
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 117,835
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 26,618
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 26,618
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 91,217
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35711078 TIN: 2020265401 Numer VAT: SK2020265401
 • Zarejestrowana siedziba: NECKERMANN SLOVAKIA, Panská 23, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Eva Bohunická Hummelova 12 Bratislava 811 04 04.03.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Eva Bohunická 26 556 € (40%) Hummelova 12 Bratislava 811 04
  Thomas Cook Austria AG 39 833 € (60%) Viedeň 1020 Rakusko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.04.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Noví spoločníci:
   Thomas Cook Austria AG Lassallestraße 7a Viedeň 1020 Rakusko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Bohunická Hummelova 12 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 04.03.1997
   14.04.2003Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   N-U-R Neckermann Reisen AG Theresianumg 7 1040 Viedeň Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Bohunická Hummelova 12 Bratislava 811 04
   16.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. Eva Bohunická Hummelova 12 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Bohunická Hummelova 12 Bratislava 811 04
   15.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Machciníková Kúpeľná 2 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Machciníková Kúpeľná 2 Bratislava 811 02
   06.09.1999Nové sidlo:
   Panská 23 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   N-U-R Neckermann Reisen AG Theresianumg 7 1040 Viedeň Rakúsko
   Ing. Eva Machciníková Kúpeľná 2 Bratislava 811 02
   05.09.1999Zrušené sidlo:
   Štúrova 3 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   N-U-R Neckermann Reisen AG Theresianumg 7 1040 Viedeň Rakúsko
   Ing. Eva Machciníková Kúpeľná 2 Bratislava 811 02
   04.03.1997Nové obchodné meno:
   NECKERMANN SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 3 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   N-U-R Neckermann Reisen AG Theresianumg 7 1040 Viedeň Rakúsko
   Ing. Eva Machciníková Kúpeľná 2 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Machciníková Kúpeľná 2 Bratislava 811 02