Utwórz fakturę

Kapa solutions - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Kapa solutions
PIN 35711094
TIN 2020980401
Data utworzenia 25 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Kapa solutions
Štúrova 117
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 800 €
Zysk 2 910 €
Kapitał 28 445 €
Kapitał własny 23 790 €
Dane kontaktowe
E-mail kapasolutions.sk@gmail.com
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,699
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 59
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,014
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 26,699
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 26,699
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 16,485
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,910
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 3,800
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 3,800
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,800
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 3,800
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 72
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -70
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,730
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 820
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,910
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4212433.tif
Date of updating data: 25.06.2015