Utwórz fakturę

JALE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JALE
PIN 35711124
TIN 2020265434
Numer VAT SK2020265434
Data utworzenia 03 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JALE
Martinengova 10
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 309 803 €
Zysk 168 €
Kapitał 177 602 €
Kapitał własny 48 461 €
Dane kontaktowe
E-mail jalesro@pobox.sk
Telefon(y) +421262802877
Telefon(y) kom. +421905516041, +421905516040
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 19,204
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 19,204
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,074
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 162,222
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 154,687
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 738
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,797
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 181,426
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 47,832
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 40,360
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 168
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 133,594
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 72,782
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 63,519
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,189
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,464
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 610
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 881
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 59,931
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 309,803
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 309,442
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 361
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 301,217
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 171,648
C. Usług (účtová grupa 51) 96,150
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 25,370
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 604
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,558
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,887
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 8,586
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 41,644
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 7,458
M. Koszty oprocentowania (562) 5,100
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,358
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -7,456
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,130
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 962
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 168
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015