Utwórz fakturę

FECO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.08.2015
Basic information
Nazwa firmy FECO
PIN 35711141
TIN 2020980467
Numer VAT SK2020980467
Data utworzenia 05 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FECO
Blatná na Ostrove 577
93032
Blatná na Ostrove
Financial information
Sprzedaż i dochody 572 207 €
Zysk -33 380 €
Kapitał 196 307 €
Kapitał własny -56 668 €
Dane kontaktowe
E-mail feco@feco.sk
witryna internetowa http://www.feco.sk
Telefon(y) +421245647417, +421315598468
Telefon(y) kom. +421905716086
Nr(y) faksu 0245241523, 0315598468
Date of updating data: 20.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 13,400
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 13,400
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,400
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 181,731
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 20,155
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,000
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 92,528
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 195,131
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -90,048
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -63,640
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -33,380
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 285,179
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 271,999
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 263,167
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 5,716
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,116
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,180
Date of updating data: 20.08.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 572,207
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 512,780
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 59,427
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 602,052
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 479,896
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,828
C. Usług (účtová grupa 51) 39,897
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 52,811
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 188
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 432
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -29,845
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 23,586
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 655
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 655
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -655
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -30,500
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,880
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -33,380
Date of updating data: 20.08.2015
Date of updating data: 20.08.2015