Utwórz fakturę

INTERCOM Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INTERCOM Bratislava
PIN 35711159
TIN 2020218772
Numer VAT SK2020218772
Data utworzenia 03 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTERCOM Bratislava
Pod brehmi 2
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 038 891 €
Zysk 349 538 €
Kapitał 2 965 206 €
Kapitał własny 1 215 542 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@intercom.sk
witryna internetowa http://www.intercom.sk
Telefon(y) +421264288470, +421264288473, +421264530294, +421264367131, +421264461216, +421264530639
Nr(y) faksu 0264461216
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,819,836
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 413,030
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 413,030
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 323,209
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 65,304
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,884
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 13,633
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,401,928
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,303,197
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,303,197
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 694
8. Podatek odroczony należności (481A) 694
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 388,439
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 387,430
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 387,430
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 125
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 884
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 709,598
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,081
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 705,517
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,878
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,878
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,819,836
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,565,079
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 196,541
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 196,541
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,654
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,654
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 999,346
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 999,346
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 349,538
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,214,426
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,511
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,511
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,202,383
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 101,670
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,670
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,000,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,712
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,933
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 78,606
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,462
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,532
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,532
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 40,331
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 40,331
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,028,298
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,038,891
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,018,986
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,312
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 833
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,760
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,579,590
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,843,552
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 73,314
D. Usług (účtová grupa 51) 338,626
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 244,438
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 176,266
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 61,394
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,778
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,654
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33,418
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33,418
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,614
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,974
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 459,301
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 772,806
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 83
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 59
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 59
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 24
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,630
O. Walutowe straty (563) 3,880
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,750
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,547
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 452,754
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 103,216
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 103,910
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -694
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 349,538
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35711159 TIN: 2020218772 Numer VAT: SK2020218772
 • Zarejestrowana siedziba: INTERCOM Bratislava, Pod brehmi 2, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04 29.10.1998
  Dr. Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03 18.11.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PhDr. Miroslav Hanzel 98 271 € (50%) Sokolská 12 Bratislava 811 04
  Dr. Beáta Kováčiková 98 271 € (50%) Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.07.2003Noví spoločníci:
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 29.10.1998
   Dr. Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 18.11.1997
   17.07.2003Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04
   PhDr. Ján Vágai Ševčenkova 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04
   Dr. Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03
   25.11.2002Nové predmety činnosti:
   výroba vodovodných batérií a armatúr
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Ján Vágai Ševčenkova 19 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 16.11.2001
   30.07.2001Noví spoločníci:
   Dr. Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04
   PhDr. Ján Vágai Ševčenkova 19 Bratislava 851 01
   29.07.2001Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04
   Dr. Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03
   PhDr. Ján Vágai Ševčenkova 19 Bratislava 851 01
   10.05.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.12.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04
   Dr. Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03
   PhDr. Ján Vágai Ševčenkova 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Miroslav Hanzel Sokolská 12 Bratislava 811 04
   Dr. Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava 831 03
   PhDr. Ján Vágai Ševčenkova 19 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 16.11.2001
   10.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Kováčik Čsl. parašutistov 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RSDr Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava
   09.07.1998Noví spoločníci:
   Radoslav Kováčik Čsl. parašutistov 21 Bratislava
   08.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Kováčik Čsl. parašutistov 21 Bratislava
   27.11.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RSDr Beáta Kováčiková Čsl. parašutistov 21 Bratislava
   26.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Radoslav Kováčik Čsl. parašutistov 21 Bratislava
   09.10.1997Nové obchodné meno:
   INTERCOM Bratislava, s.r.o.
   08.10.1997Zrušené obchodné meno:
   INTERKOM Bratislava, s.r.o.
   03.03.1997Nové obchodné meno:
   INTERKOM Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pod brehmi 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Radoslav Kováčik Čsl. parašutistov 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Radoslav Kováčik Čsl. parašutistov 21 Bratislava