Utwórz fakturę

EMPLING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.10.2015
Basic information
Nazwa firmy EMPLING
PIN 35711191
TIN 2020976023
Data utworzenia 06 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba EMPLING
Furdekova 12
85104
Bratislava
Dane kontaktowe
E-mail director@vuchtba.sk
Date of updating data: 05.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 23,070
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,032
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 39,102
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 39,102
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,194
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 3,319
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 2,589
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
Date of updating data: 05.10.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 0
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 0
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 0
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 0
Date of updating data: 05.10.2015
Files
4253269.tif
Date of updating data: 05.10.2015