Utwórz fakturę

TATE SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.01.2017
Basic information
Nazwa firmy TATE SLOVAKIA
Stan W likwidacji
PIN 35711213
TIN 2020227517
Data utworzenia 03 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TATE SLOVAKIA
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Financial information
Zysk -1 688 €
Kapitał 48 971 €
Kapitał własny 42 998 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903252667
Telefon(y) kom. 0903252667
Date of updating data: 26.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 48,482
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 48,446
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 45,127
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 45,127
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,319
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,319
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 36
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 36
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 48,482
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 39,623
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 663,879
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 663,879
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 31,765
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,792
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,792
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -656,125
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 34,033
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -690,158
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,688
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,859
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,859
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,379
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,379
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 26.01.2017
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,200
D. Usług (účtová grupa 51) 1,200
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,200
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,200
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,208
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,688
Date of updating data: 26.01.2017
Date of updating data: 26.01.2017