Utwórz fakturę

FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIC
PIN 35711248
TIN 2020265588
Numer VAT SK2020265588
Data utworzenia 03 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIC
Priemyselná 1/A
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 596 442 €
Zysk 73 759 €
Kapitał 1 217 043 €
Kapitał własny 609 780 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243337909, 0243426034, 0254416961, 0254418794, 0254419103, 0254643402, 0254643403, 0254643412, 0254
Nr(y) faksu 0254419103
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,536,189
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,623
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 789
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 789
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 834
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 834
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,533,368
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 270,987
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 270,987
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 94,921
8. Podatek odroczony należności (481A) 94,921
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 73,387
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 71,853
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 71,853
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,534
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,094,073
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 18,342
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,075,731
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,198
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,198
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,536,189
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 683,538
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,962
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,962
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 594,178
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 594,178
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 73,759
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 852,572
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 580
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 580
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 703,933
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 573,863
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 573,863
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,958
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,503
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 107,609
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 148,059
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 148,059
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 79
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 79
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,587,459
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,596,442
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,475,530
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 111,928
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,984
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,424,390
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,092,780
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 71,280
D. Usług (účtová grupa 51) 2,800,533
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 308,137
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 220,437
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 77,562
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,138
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 437
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,460
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,460
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 147,763
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 172,052
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 622,865
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,181
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 572
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 572
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,599
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 23,937
O. Walutowe straty (563) 1,688
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 22,249
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -19,756
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 152,296
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 78,537
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 90,583
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -12,046
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 73,759
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35711248 TIN: 2020265588 Numer VAT: SK2020265588
 • Zarejestrowana siedziba: FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIC, Priemyselná 1/A, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ivan Kiszling Palkovičova 13 Bratislava 821 08 09.12.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Forever Living Products Foreign, L.L.C. 996 € (15%) Scottsdale, Arizona 852 58 Spojená štáty americké
  FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIK, L.L.C. 5 643 € (85%) Scottsdale, Arizona 852 58 Spojená štáty americké
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.05.2009Nové sidlo:
   Priemyselná 1/A Bratislava 821 08
   15.05.2009Zrušené sidlo:
   Radvanská 32 Bratislava 811 01
   25.07.2008Noví spoločníci:
   Forever Living Products Foreign, L.L.C. East McCormick Parkway 135S 7501 Scottsdale, Arizona 852 58 Spojená štáty americké
   FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIK, L.L.C. E. McCormick Pkwy 200S 7501 Scottsdale, Arizona 852 58 Spojená štáty americké
   24.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Rex Maughan 1200 S. Priest Tempe 858 02 Arizona, USA
   13.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ivan Kiszling Palkovičova 13 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 09.12.1998
   12.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Kiszling Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   24.08.1999Nový štatutárny orgán:
   Ivan Kiszling Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   23.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Bártu Vratislavská 358 Praha 8 181 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Javorinská 1791/16 Bratislava
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Rex Maughan 1200 S. Priest Tempe 858 02 Arizona, USA
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Rex Maughan 1200 S. Priest Tempe 858 02 Arizona, USA
   19.12.1997Nové sidlo:
   Radvanská 32 Bratislava 811 01
   18.12.1997Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   03.03.1997Nové obchodné meno:
   FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIC, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Rex Maughan 1200 S. Priest Tempe 858 02 Arizona, USA
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniela Bártu Vratislavská 358 Praha 8 181 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Javorinská 1791/16 Bratislava