Utwórz fakturę

EXPOL PEDAGOGIKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.03.2016
Basic information
Nazwa firmy EXPOL PEDAGOGIKA
PIN 35711302
TIN 2020218717
Numer VAT SK2020218717
Data utworzenia 25 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EXPOL PEDAGOGIKA
Heydukova 12-14
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 335 813 €
Zysk 12 575 €
Kapitał 523 090 €
Kapitał własny 340 888 €
Dane kontaktowe
E-mail info@expolpedagogika.sk
witryna internetowa http://www.expolpedagogika.sk
Telefon(y) +421248209612
Telefon(y) kom. +421907811344
Date of updating data: 07.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 96,238
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 96,094
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 30,977
3. Produkty (123) - /194/ 30,977
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 64,684
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 649
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 195
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 454
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 64,035
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 433
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 100
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 333
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 144
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 144
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 96,238
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 57,584
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 37,706
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 37,706
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,575
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,654
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 372
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 372
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 37,395
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 27
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 29,490
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,233
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,674
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 971
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 887
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 887
Date of updating data: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 342,890
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 335,813
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 272,362
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -6,842
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 63,293
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 319,532
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,401
D. Usług (účtová grupa 51) 206,346
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 39,341
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 28,841
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,409
4. Koszty społeczne (527, 528) 91
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 202
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,622
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,622
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,669
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65,951
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 16,281
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 57,773
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 235
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 235
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 235
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 396
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 396
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -161
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,120
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,545
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,545
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 12,575
Date of updating data: 07.03.2016
Date of updating data: 07.03.2016