Utwórz fakturę

CONNECTING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CONNECTING
PIN 35711451
TIN 2020217705
Numer VAT SK2020217705
Data utworzenia 10 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CONNECTING
Hodžova 27
94901
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 516 €
Zysk -19 634 €
Kapitał 406 837 €
Kapitał własny 44 841 €
Dane kontaktowe
E-mail office@connecting.sk
Telefon(y) 0243711171
Nr(y) faksu 0243711171
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 59,381
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 59,314
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 33,618
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 33,618
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 17,531
8. Podatek odroczony należności (481A) 17,531
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,151
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,151
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,151
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,014
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,014
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 67
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 67
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 59,381
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 652
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 51,550
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -67,777
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 32,848
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -100,625
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,634
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,729
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 348
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 348
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 33,860
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 14,938
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,938
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 15,700
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 610
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 392
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,220
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -4,799
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 29,320
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 16,516
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 16,516
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 899
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,600
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,383
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 685
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,755
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,238
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,492
4. Koszty społeczne (527, 528) 25
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,962
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,962
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 14,577
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 404
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -6,867
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 15,814
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,832
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,689
2. Pozostałe koszty (562A) 2,689
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,140
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,832
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -10,699
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,935
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,731
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 204
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -19,634
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35711451 TIN: 2020217705 Numer VAT: SK2020217705
 • Zarejestrowana siedziba: CONNECTING, Hodžova 27, 94901, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.05.2007Nové sidlo:
   Hodžova 27 Nitra 949 01
   04.05.2007Zrušené sidlo:
   Mokrohájska 6 Bratislava 841 05
   09.02.2006Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Očenáš Petzvalova 24 Nitra 949 11
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Očenáš Petzvalova 24 Nitra 949 11
   08.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Očenáš Hlboká 65 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Káčer Roľnícka 321 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 31.05.2004
   Ing. Jozef Očenáš Hlboká 65 Nitra
   19.08.2005Noví spoločníci:
   Ing. Peter Káčer Roľnícka 321 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Káčer Roľnícka 321 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 31.05.2004
   18.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Káčer Eisnerova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Chynoranský Topolčianska 23 Bratislava
   09.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Emil Očenáš I.Bukovčana 1/9 Prievidza
   Ing. Peter Káčer Eisnerova 3 Bratislava
   Ing. Jozef Očenáš Hlboká 65 Nitra
   08.07.1999Zrušeny spoločníci:
   NETsystems, s.r.o. IČO: 31 588 611 Prievidzská 53 Bojnice 972 01
   11.12.1997Nové sidlo:
   Mokrohájska 6 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   10.12.1997Zrušené sidlo:
   Svrčia 10 Bratislava 840 01
   10.03.1997Nové obchodné meno:
   CONNECTING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Svrčia 10 Bratislava 840 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Chynoranský Topolčianska 23 Bratislava 851 05
   NETsystems, s.r.o. IČO: 31 588 611 Prievidzská 53 Bojnice 972 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Chynoranský Topolčianska 23 Bratislava
   Ing. Jozef Očenáš Hlboká 65 Nitra