Utwórz fakturę

ELEKTRIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELEKTRIS
PIN 35711493
TIN 2020227462
Numer VAT SK2020227462
Data utworzenia 10 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELEKTRIS
Elektrárenská 1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 183 020 €
Zysk 64 405 €
Kapitał 703 204 €
Kapitał własny 427 128 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421249200111, +421249200118
Nr(y) faksu 0249200199
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 714,385
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,423
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,423
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,423
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 698,291
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 120,320
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 120,320
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 514,577
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 514,577
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 514,577
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 63,394
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,564
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 59,830
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,671
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,671
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 714,385
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 491,534
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 419,826
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 419,826
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 64,405
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 222,851
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,978
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,978
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 195,853
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,800
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,800
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 99,389
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,889
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 79,775
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,020
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,020
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,183,020
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,147,443
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,386
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 34,091
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,097,407
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,218,556
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 34,540
D. Usług (účtová grupa 51) 107,875
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 722,834
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 625,132
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 90,264
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,438
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,622
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,406
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,406
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,574
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 85,613
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 821,949
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,091
O. Walutowe straty (563) 14
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,077
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,083
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 84,530
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 20,125
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 20,125
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 64,405
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35711493 TIN: 2020227462 Numer VAT: SK2020227462
 • Zarejestrowana siedziba: ELEKTRIS, Elektrárenská 1, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Silvester Pšenák Kamenice 4677/28 Pezinok 902 01 10.03.1997
  Ing. Renáta Kliská Tomášikova 16550/3 Bratislava 821 01 25.07.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Silvester Pšenák 3 319 € (50%) Kamenice 4677/28 Pezinok 902 01
  Ing. Renáta Kliská 3 319 € (50%) Tomášikova 16550/3 Bratislava 821 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.02.2009Nové sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Silvester Pšenák Kamenice 4677/28 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Silvester Pšenák Kamenice 4677/28 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 10.03.1997
   11.02.2009Zrušené sidlo:
   Račianska 188 Bratislava 831 53
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvester Pšenák Gunduličova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Silvester Pšenák Gunduličova 6 Bratislava
   12.11.2002Nové sidlo:
   Račianska 188 Bratislava 831 53
   11.11.2002Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 25 Bratislava 831 04
   25.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. Renáta Kliská Tomášikova 16550/3 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Kliská Tomášikova 16550/3 Bratislava 821 01
   24.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Renáta Kusá Štefunkova 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Kusá Partizánska 6 Nová Dubnica 018 51
   10.11.1998Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť v oblasti elektroniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Renáta Kusá Štefunkova 19 Bratislava
   Ing. Silvester Pšenák Gunduličova 6 Bratislava
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Renáta Kusá Partizánska 6 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Silvester Pšenák Astrova 50 Bratislava 821 01
   10.03.1997Nové obchodné meno:
   ELEKTRIS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 25 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Renáta Kusá Partizánska 6 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Silvester Pšenák Astrova 50 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Renáta Kusá Partizánska 6 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Silvester Pšenák Gunduličova 6 Bratislava