Utwórz fakturę

KREAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KREAL
PIN 35711507
TIN 2020227484
Numer VAT SK2020227484
Data utworzenia 11 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KREAL
Údernícka 5
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 131 039 €
Zysk -5 897 €
Kapitał 1 952 240 €
Kapitał własny 1 425 320 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421263535911, +421263830519
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,876,369
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,841,082
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,495,801
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 295,264
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 987,310
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 213,227
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 345,281
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 345,281
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 33,400
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 30,782
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 30,782
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,782
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,618
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 92
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,526
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,887
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,887
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,876,369
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,401,716
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,095,400
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,095,400
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 18,917
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 18,917
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 146,935
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 13,341
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 133,594
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 146,361
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 177,025
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -30,664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,897
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 457,006
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 980
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 980
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 456,026
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 14,630
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,630
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 438,694
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,702
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 17,647
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 200
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 17,447
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 88,677
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 131,039
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 88,678
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42,361
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 152,516
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 49,863
D. Usług (účtová grupa 51) 39,761
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 25,502
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 38,016
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 38,016
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -1,258
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 632
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -21,477
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -946
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,450
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 10,450
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 10,450
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,274
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,274
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 8,176
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -13,301
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -7,404
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -8,364
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,897
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35711507 TIN: 2020227484 Numer VAT: SK2020227484
 • Zarejestrowana siedziba: KREAL, Údernícka 5, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Maurizio Ottonello Nad lomom 7660/20 Bratislava 811 02 15.03.2007
  Antonio Cosulich Ponte Morosini 41 Janov 161 26 Taliansko 04.05.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  FRATELLI COSULICH, UNIPESSOAL S.A. (MADEIRA FREE TRADE ZONE) 547 700 € (50%) Funchal 9000 Portugalská republika
  CARMARGUEN FINANCE S.A. 547 700 € (50%) Luxemburg L-2165 Luxemburské veľkovojvodstvo
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.01.2014Noví spoločníci:
   CARMARGUEN FINANCE S.A. Rives de Clausen 26-28 Luxemburg L-2165 Luxemburské veľkovojvodstvo
   17.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Maurizio Ottonello Drotárska cesta 19B Bratislava 811 02
   29.11.2013Noví spoločníci:
   FRATELLI COSULICH, UNIPESSOAL S.A. (MADEIRA FREE TRADE ZONE) Rua de Queimada de Baixo 5 - A Funchal 9000 Portugalská republika
   28.11.2013Zrušeny spoločníci:
   ASAMARBUNKERS CONSULTADORIA E PARTICIPAÇOES, UNIPESSOAL LDA Rua da Carreira 115 a 117 Funchal (Zona Franca da Madeira) 9000 Portugalsko
   25.05.2007Noví spoločníci:
   ASAMARBUNKERS CONSULTADORIA E PARTICIPAÇOES, UNIPESSOAL LDA Rua da Carreira 115 a 117 Funchal (Zona Franca da Madeira) 9000 Portugalsko
   Nový štatutárny orgán:
   Antonio Cosulich Ponte Morosini 41 Janov 161 26 Taliansko Vznik funkcie: 04.05.2007
   27.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Maurizio Ottonello Nad lomom 7660/20 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 15.03.2007
   26.03.2007Zrušeny spoločníci:
   LINK TRADING CO.S.P.A. Molo Ponte Morosini 49 Genova 161 26 Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Ottonellová Drotárska cesta 6385/19 Bratislava Vznik funkcie: 25.10.2002
   Carlo Boschieri Via Quarnaro 10/6 Genova Taliansko Vznik funkcie: 25.10.2002
   19.12.2006Noví spoločníci:
   LINK TRADING CO.S.P.A. Molo Ponte Morosini 49 Genova 161 26 Taliansko
   Maurizio Ottonello Drotárska cesta 19B Bratislava 811 02
   18.12.2006Zrušeny spoločníci:
   PERAGO, spol. s r.o. IČO: 31 374 280 Údernícka 5 Bratislava
   20.12.2002Noví spoločníci:
   PERAGO, spol. s r.o. IČO: 31 374 280 Údernícka 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Katarína Ottonellová Drotárska cesta 6385/19 Bratislava Vznik funkcie: 25.10.2002
   Carlo Boschieri Via Quarnaro 10/6 Genova Taliansko Vznik funkcie: 25.10.2002
   19.12.2002Zrušeny spoločníci:
   PERAGO, spol. s r.o. IČO: 31 374 280 Údernícka 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Marcel Neuwirth Pifflova 9 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 25.10.2002
   19.06.2000Noví spoločníci:
   PERAGO, spol. s r.o. IČO: 31 374 280 Údernícka 5 Bratislava
   18.06.2000Zrušeny spoločníci:
   LINK TRADING CO. S.R.L. Daňový kód: 03503730107 Piazza De Ferrari 1 Genova Taliansko
   09.05.2000Noví spoločníci:
   LINK TRADING CO. S.R.L. Daňový kód: 03503730107 Piazza De Ferrari 1 Genova Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   Marcel Neuwirth Pifflova 9 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 25.10.2002
   08.05.2000Zrušeny spoločníci:
   ZIMALYUS - TRADING E MARKETING LDA N.I.P.C. 511 131 224 Rua dos Murcas 88, okrsok Sé Funchal Madeira
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Csutorásová Orechova 10 Hurbanovo
   08.02.2000Noví spoločníci:
   ZIMALYUS - TRADING E MARKETING LDA N.I.P.C. 511 131 224 Rua dos Murcas 88, okrsok Sé Funchal Madeira
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anna Csutorásová Orechova 10 Hurbanovo
   07.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Doc.Ing. Pavel Bartoš , CSc Astrova 48 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc.Ing. Pavel Bartoš , CSc Astrova 48 Bratislava
   12.11.1999Nové sidlo:
   Údernícka 5 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   11.11.1999Zrušené sidlo:
   L.Dérera 10 Bratislava 831 01
   28.04.1999Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Pavel Bartoš , CSc Astrova 48 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Pavel Bartoš , CSc Astrova 48 Bratislava
   27.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Allan Kresse L.Délera 10 Bratislava 831 01
   Kurt Kresse Gercenova 29 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Allan Kresse L.Délera 10 Bratislava 831 01
   Kurt Kresse Gercenova 29 Bratislava 851 02
   03.11.1998Noví spoločníci:
   Allan Kresse L.Délera 10 Bratislava 831 01
   Kurt Kresse Gercenova 29 Bratislava 851 02
   02.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Allan Kresse L.Délera 10 Bratislava 831 01
   Kurt Kresse Gercenova 29 Bratislava 851 02
   11.03.1997Nové obchodné meno:
   KREAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   L.Dérera 10 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   reklamná činnosť
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Allan Kresse L.Délera 10 Bratislava 831 01
   Kurt Kresse Gercenova 29 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Allan Kresse L.Délera 10 Bratislava 831 01
   Kurt Kresse Gercenova 29 Bratislava 851 02