Utwórz fakturę

Rex Tar - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Rex Tar
Stan W likwidacji
PIN 35711523
TIN 2020206705
Data utworzenia 10 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Rex Tar
Dolná 28
90051
Zohor
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 780 €
Zysk -1 312 €
Kapitał 2 016 €
Kapitał własny 1 994 €
Dane kontaktowe
E-mail dusan.admin@gmail.com
Telefon(y) 0265458221, 0902902246, 0902902242
Telefon(y) kom. +421905322316, 0902902242, 0902902246, 0948168822
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,934
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,934
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,823
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,800
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 111
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 59
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 52
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 0
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,934
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,934
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,393
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,393
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,312
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,780
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,780
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,530
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 250
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,010
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,356
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 835
D. Usług (účtová grupa 51) 798
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,230
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,209
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 82
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -82
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,312
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,312
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015