Utwórz fakturę

Tristan - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Tristan
PIN 35711591
TIN 2020249660
Numer VAT SK2020249660
Data utworzenia 11 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Tristan
Štefunkova 23
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 402 555 €
Zysk 5 371 €
Kapitał 556 307 €
Kapitał własny -24 386 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263530333, 0903737302
Telefon(y) kom. 0902233322
Nr(y) faksu 0263530333
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 507,417
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 106,414
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 106,414
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 24,207
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 72,455
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,752
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 399,796
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 55,480
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 55,480
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 330,538
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 200,840
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200,840
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,466
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 127,232
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,778
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 27,204
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -13,426
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,207
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,207
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 507,417
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -19,015
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 996
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 793
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 793
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 101,766
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 101,766
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -134,613
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 54,974
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -189,587
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,371
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 526,082
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,129
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,129
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 116,743
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 407,210
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 366,466
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 366,466
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 32,983
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,254
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 768
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,514
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,225
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 350
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 407,037
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 402,555
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 122,715
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 265,573
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 331
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,936
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 396,690
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 89,858
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,435
D. Usług (účtová grupa 51) 248,313
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 27,002
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 19,185
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,752
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,065
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,154
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,212
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,212
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,716
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,865
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 38,682
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,482
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,482
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,482
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,016
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,448
2. Pozostałe koszty (562A) 2,448
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,566
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 466
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,331
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,371
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35711591 TIN: 2020249660 Numer VAT: SK2020249660
 • Zarejestrowana siedziba: Tristan, Štefunkova 23, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavol Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03 11.03.1997
  Peter Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03 11.03.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavol Lím 2 224 € (33.3%) Štefunkova 23 Bratislava 821 03
  Peter Lím 2 224 € (33.3%) Štefunkova 23 Bratislava 821 03
  Juraj Lím 2 224 € (33.3%) Bratislava 821 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.09.2008Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie športových zariadení
   17.03.2007Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Peter Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Juraj Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   16.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Juraj Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Peter Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Ing. Pavol Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   27.04.2000Nové sidlo:
   Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností-prevádzkovanie realitnej kancelárie
   26.04.2000Zrušené sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 821 00
   28.01.1999Noví spoločníci:
   Juraj Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Peter Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Ing. Pavol Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Juraj Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Peter Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Ing. Pavol Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Mgr. Miroslava Trizmová Štefánikova 4 Bratislava 811 00
   11.03.1997Nové obchodné meno:
   Tristan spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 821 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií, sympózií a odborných kurzov
   organizovanie kastingov
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba, distribúcia, predaj a sprostredko- vanie audio-video záznamov na nosičoch všetkých typov
   Noví spoločníci:
   Juraj Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Peter Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Ing. Pavol Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Mgr. Miroslava Trizmová Štefánikova 4 Bratislava 811 00
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03
   Peter Lím Štefunkova 23 Bratislava 821 03