Utwórz fakturę

REAL audit - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REAL audit
PIN 35711655
TIN 2020250089
Numer VAT SK2020250089
Data utworzenia 12 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REAL audit
Prievozská 14/A
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 56 150 €
Zysk 7 258 €
Kapitał 32 652 €
Kapitał własny 27 591 €
Dane kontaktowe
E-mail info@realaudit.sk
witryna internetowa http://www.realaudit.sk
Telefon(y) +421253416883
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,711
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,711
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,711
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,072
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 70
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,103
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,918
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 22,783
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,849
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 3,619
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,258
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,934
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 4,391
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,252
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,937
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,202
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 543
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 56,150
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 56,150
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 46,053
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,642
C. Usług (účtová grupa 51) 16,112
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 24,669
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 122
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,964
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 544
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 10,097
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 38,396
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 755
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 755
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -753
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 9,344
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,086
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 7,258
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35711655 TIN: 2020250089 Numer VAT: SK2020250089
 • Zarejestrowana siedziba: REAL audit, Prievozská 14/A, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42 09.01.2006
  Ing. Pavol Mikula Silvánska 6 Bratislava 841 04 09.01.2006
  Anna Lakyová Tupolevova 14 Bratislava 851 01 09.01.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Milada Halásová 3 320 € (50%) 3/28 Dunajská Lužná 900 42
  Ing. Pavol Mikula 1 660 € (25%) Silvánska 6 Bratislava 841 04
  Anna Lakyová 1 660 € (25%) Tupolevova 14 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.01.2006Noví spoločníci:
   Anna Lakyová Tupolevova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Pavol Mikula Silvánska 6 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 09.01.2006
   Ing. Pavol Mikula Silvánska 6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 09.01.2006
   Anna Lakyová Tupolevova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.01.2006
   17.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 07.01.2002
   03.04.2002Noví spoločníci:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 07.01.2002
   02.04.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Alena Hodás-Paurová J. Alexiho 7 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Klész Lotyšská 50 Bratislava 821 06
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Klész Lotyšská 50 Bratislava 821 06
   11.03.2001Zrušeny predmety činnosti:
   audítorska činnosť
   04.06.1999Nové sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Alena Hodás-Paurová J. Alexiho 7 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Klész Lotyšská 50 Bratislava 821 06
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03
   03.06.1999Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 17 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Alena Hodás-Paurová J. Alexiho 7 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Klész Lotyšská 50 Bratislava 821 06
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03
   12.03.1997Nové obchodné meno:
   REAL audit spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 17 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   školiaca činnosť a organizovanie odborných podujatí v oblasti predmetu podnikania
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovanie výkonu služieb, nákupu a predaja tovarov
   audítorska činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Alena Hodás-Paurová J. Alexiho 7 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Klész Lotyšská 50 Bratislava 821 06
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Jozef Klész Lotyšská 50 Bratislava 821 06