Utwórz fakturę

METALL BA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy METALL BA
Stan Zniszczono
PIN 35711787
TIN 2020209389
Numer VAT SK2020209389
Data utworzenia 12 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba METALL BA
Nový Mlyn 64
90632
Jablonica
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 257 €
Zysk -12 884 €
Kapitał 39 155 €
Kapitał własny -33 942 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245641311
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 154,350
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,320
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,320
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,320
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 138,644
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15,914
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,920
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,920
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 929
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 65
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 122,730
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 32
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 122,698
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 386
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 386
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 154,350
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -46,826
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,490
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,490
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -43,072
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -43,072
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,884
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 201,176
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 837
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 837
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 200,239
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 399
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 399
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 198,325
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 254
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 19
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,242
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 100
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,258
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,257
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,757
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,940
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,541
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,674
D. Usług (účtová grupa 51) 2,710
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,701
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,974
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 690
4. Koszty społeczne (527, 528) 37
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 287
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,810
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,810
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 217
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -11,683
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,168
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 242
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 241
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -241
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -11,924
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -12,884
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :35711787 TIN: 2020209389 Numer VAT: SK2020209389
 • Zarejestrowana siedziba: METALL BA, Nový Mlyn 64, 90632, Jablonica
 • Data utworzenia: 12 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.09.2007Nové obchodné meno:
   METALL BA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nový Mlyn 64 Jablonica 906 32
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Paulíček SNP 1980/29 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Paulíček SNP 1980/29 Modra 900 01 Vznik funkcie: 12.03.1997
   07.09.2007Zrušené obchodné meno:
   METALL BRATISLAVA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Pauliček Fedinova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Pauliček Fedinova 2 Bratislava
   28.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Pauliček Fedinova 2 Bratislava
   27.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Pauliček Fedinova 2 Bratislava
   12.03.1997Nové obchodné meno:
   METALL BRATISLAVA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Pauliček Fedinova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Pauliček Fedinova 2 Bratislava