Utwórz fakturę

Rödl & Partner Audit - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Rödl & Partner Audit
PIN 35711817
TIN 2020265478
Numer VAT SK2020265478
Data utworzenia 13 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Rödl & Partner Audit
Lazaretská 8
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 901 860 €
Zysk 57 494 €
Kapitał 742 308 €
Kapitał własny 298 887 €
Dane kontaktowe
E-mail bratislava@roedl.sk
witryna internetowa http://www.roedl.com
Telefon(y) +421257200411, +421257200444
Nr(y) faksu 0252733635
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 552,232
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 60,687
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 60,687
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,545
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 51,513
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,629
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 482,979
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 700
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 700
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 383,490
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 130,060
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 130,060
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 253,430
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 98,789
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 538
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 98,251
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,566
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,325
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 241
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 552,232
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 326,807
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 250,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,673
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,673
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 57,494
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 225,425
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,003
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,003
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 18,000
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 18,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 179,818
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 99,109
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 99,109
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17,730
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 16,077
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,859
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,043
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 21,013
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 21,013
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,591
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 871,012
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 901,860
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 871,012
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,848
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 871,555
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,761
D. Usług (účtová grupa 51) 337,687
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 474,762
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 316,023
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 34,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 117,807
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,932
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,317
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 20,712
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 20,712
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,316
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 30,305
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 519,564
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 49,762
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 42,236
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 42,236
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7,525
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7,525
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,919
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 689
2. Pozostałe koszty (562A) 689
O. Walutowe straty (563) 204
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,026
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 47,843
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 78,148
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 20,654
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 20,654
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 57,494
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35711817 TIN: 2020265478 Numer VAT: SK2020265478
 • Zarejestrowana siedziba: Rödl & Partner Audit, Lazaretská 8, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Mikuláš Ivaško Poľná 6 Veľký Biel - Malý Biel 900 24 13.03.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Rödl International GmbH Wirtschaftprüfungsgesellschaft 5 890 € (88.7%) Norimberg 904 91 Spolková republika Nemecko
  Rödl Global Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 750 € (11.3%) Norimberg 904 91 Nemecká spolková republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.09.2014Noví spoločníci:
   Rödl Global Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Äußere Sulzbacher Str. 100 Norimberg 904 91 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.09.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.03.2011Noví spoločníci:
   Rödl International GmbH Wirtschaftprüfungsgesellschaft Äußere Sulzbacher Strasse 100 Norimberg 904 91 Spolková republika Nemecko
   28.02.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mikuláš Ivaško Poľná 6 Veľký Biel - Malý Biel 900 24
   Monika Therese Kastl Ziegenstrasse 102 Nűrnberg NSR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 1288/8 Stupava 900 33
   23.11.2005Noví spoločníci:
   Ing. Mikuláš Ivaško Poľná 6 Veľký Biel - Malý Biel 900 24
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Poľná 6 Veľký Biel - Malý Biel 900 24 Vznik funkcie: 13.03.1997
   22.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.03.1997
   19.10.2004Nové sidlo:
   Lazaretská 8 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.03.1997
   18.10.2004Zrušené sidlo:
   Lazaretská 8 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06
   26.09.2002Nové sidlo:
   Lazaretská 8 Bratislava 811 06
   25.09.2002Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   20.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   André Scholz Georgenkirchstr. 12 Berlin 102 49 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Martinengova 18 Bratislava 811 04
   27.03.2000Nový štatutárny orgán:
   André Scholz Georgenkirchstr. 12 Berlin 102 49 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Martinengova 18 Bratislava 811 04
   26.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Therese Kastl Ziegenstrasse 102 Nűrnberg NSR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 1288/8 Stupava 900 33
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06
   Monika Therese Kastl Ziegenstrasse 102 Nűrnberg NSR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 1288/8 Stupava 900 33
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06
   Monika Therese Kastl Ziegenstrasse 102 Nűrnberg NSR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 1288/8 Stupava 900 33
   27.10.1997Nové predmety činnosti:
   audítorska činnosť
   13.03.1997Nové obchodné meno:
   Rödl & Partner Audit, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   poradenská činnosť v oblasti účtovníctva
   sprostredkovanie služieb v oblasti managementu
   Noví spoločníci:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06
   Monika Therese Kastl Ziegenstrasse 102 Nűrnberg NSR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 1288/8 Stupava 900 33
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubačova 3 Bratislava 831 06
   Monika Therese Kastl Ziegenstrasse 102 Nűrnberg NSR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 1288/8 Stupava 900 33