Utwórz fakturę

TOPTEL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.01.2016
Basic information
Nazwa firmy TOPTEL
PIN 35711876
TIN 2020227671
Numer VAT SK2020227671
Data utworzenia 04 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TOPTEL
Okružná 1
97401
Banská Bystrica
Financial information
Sprzedaż i dochody 66 147 €
Zysk 2 810 €
Kapitał 7 021 €
Kapitał własny 3 057 €
Dane kontaktowe
E-mail toptel@toptel.sk
Telefon(y) 0484145667
Telefon(y) kom. 0905409613
Nr(y) faksu 0484145676
Date of updating data: 18.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,881
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,881
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 259
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 259
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 619
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 619
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 619
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,003
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,003
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,881
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,867
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,579
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,658
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,237
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,810
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,014
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,819
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 653
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 653
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,338
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 643
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,171
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 195
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 195
Date of updating data: 18.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 66,147
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 66,147
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 56,312
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,835
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62,245
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 38,457
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 65
D. Usług (účtová grupa 51) 9,322
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,312
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,595
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,717
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 29
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,902
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 18,303
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 132
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 130
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -132
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,770
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,810
Date of updating data: 18.01.2016
Date of updating data: 18.01.2016