Utwórz fakturę

ZEUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ZEUS
PIN 35711973
TIN 2020266171
Numer VAT SK2020266171
Data utworzenia 14 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZEUS
Nám. SNP 13
81499
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 973 142 €
Zysk 111 799 €
Kapitał 398 040 €
Kapitał własny 120 129 €
Dane kontaktowe
E-mail zeus-braun@slovanet.sk
Telefon(y) 0259265550, 0220655508, 0220655554
Telefon(y) kom. +421914268223, 0903228720
Nr(y) faksu 0252965280
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 420,998
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 28,531
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 28,531
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 22,972
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,559
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 391,437
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 177,298
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 177,298
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 81,399
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 80,890
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 80,890
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 358
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 151
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 132,740
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 305
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 132,435
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,030
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,030
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 420,998
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 119,463
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 111,799
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 301,535
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 256
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 256
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 295,595
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 51,550
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,550
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 209,633
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,708
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,900
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,504
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,300
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,084
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,084
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 970,743
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 973,142
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 966,935
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,808
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,083
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 316
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 827,492
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 553,783
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 33,774
D. Usług (účtová grupa 51) 72,318
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 150,117
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 107,052
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 38,304
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,761
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,433
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,116
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,116
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,951
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 145,650
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 310,868
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 130
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 29
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 29
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 101
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,299
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 744
2. Pozostałe koszty (562A) 744
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 552
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,169
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 144,481
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 32,682
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 32,682
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 111,799
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35711973 TIN: 2020266171 Numer VAT: SK2020266171
 • Zarejestrowana siedziba: ZEUS, Nám. SNP 13, 81499, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Klas Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05 14.03.1997
  Ing. Jana Klasová Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05 18.12.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ivan Klas 7 000 € (100%) Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Klasová Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.12.2009
   21.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Renáta Maťková Nejedlého 1 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Maťková Nejedlého 1 Bratislava 841 02
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Klas Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05
   Ing. Renáta Maťková Nejedlého 1 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Klas Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05
   Ing. Renáta Maťková Nejedlého 1 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.03.1997Nové obchodné meno:
   ZEUS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. SNP 13 Bratislava 814 99
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom spotrebného tovaru
   finančný leasing
   výroba cukrárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Klas Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05
   Ing. Renáta Maťková Nejedlého 1 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Klas Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05
   Ing. Renáta Maťková Nejedlého 1 Bratislava 841 02