Utwórz fakturę

NIVEL PLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.12.2016
Basic information
Nazwa firmy NIVEL PLUS
PIN 35712058
TIN 2020218695
Numer VAT SK2020218695
Data utworzenia 06 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NIVEL PLUS
Ivanská cesta 2D
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 258 979 €
Zysk 9 743 €
Kapitał 104 248 €
Kapitał własny 53 871 €
Dane kontaktowe
E-mail stevcik@banoviny.sk
witryna internetowa http://www.bratislavskenoviny.sk
Telefon(y) +421254410028
Nr(y) faksu 0254416473
Date of updating data: 22.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 56,638
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 56,638
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) -17,304
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ -17,304
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 6,400
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 6,400
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 46,971
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 46,971
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,971
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,571
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 29
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 20,542
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 56,638
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 41,928
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,967
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,967
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 23,886
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 23,886
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,743
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,710
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,444
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,558
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,558
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,600
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 678
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 263
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,345
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 266
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 266
Date of updating data: 22.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 258,983
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 258,979
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 257,473
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,506
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 245,799
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,513
D. Usług (účtová grupa 51) 222,354
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 18,558
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 16,472
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,086
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 205
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,169
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,180
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 31,606
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 232
O. Walutowe straty (563) 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 227
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -228
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,952
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,209
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,209
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,743
Date of updating data: 22.12.2016
Date of updating data: 22.12.2016