Utwórz fakturę

Arriba - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Arriba
PIN 35712066
TIN 2020990004
Numer VAT SK2020990004
Data utworzenia 14 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Arriba
Mozartova 23
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 162 078 €
Zysk 5 679 €
Kapitał 46 894 €
Kapitał własny -25 254 €
Dane kontaktowe
E-mail info@cukrarenArriba.sk
witryna internetowa http://www.cukrarenarriba.sk
Telefon(y) +421262801018
Telefon(y) kom. +421903264028, +421904238349
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 36,021
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 36,021
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 34,064
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,110
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 300
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,604
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,886
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 55,131
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -19,575
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -32,557
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,679
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 74,706
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 41,682
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 31,765
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,900
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 4,555
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,188
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,122
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,259
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 162,078
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 161,141
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 937
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 152,376
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 1,210
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 46,543
C. Usług (účtová grupa 51) 33,267
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 60,469
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,093
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 9,628
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 166
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 9,702
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 81,058
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,063
M. Koszty oprocentowania (562) 1,248
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,815
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,063
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 6,639
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 5,679
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35712066 TIN: 2020990004 Numer VAT: SK2020990004
 • Zarejestrowana siedziba: Arriba, Mozartova 23, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02 04.12.2002
  Bc. Ľubomíra Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02 02.11.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Viera Retzerová 3 320 € (50%) Svetlá 1 Bratislava 811 02
  Bc. Ľubomíra Retzerová 3 320 € (50%) Svetlá 1 Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.12.2009Nové obchodné meno:
   Arriba, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov, prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov, prekladateľské a tlmočnícke služby - nemecký jazyk
   Noví spoločníci:
   Bc. Ľubomíra Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 04.12.2002
   Bc. Ľubomíra Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 02.11.2009
   02.12.2009Zrušené obchodné meno:
   VR, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 04.12.2002
   14.11.2003Nové obchodné meno:
   VR, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 04.12.2002
   13.11.2003Zrušené obchodné meno:
   EKI - PHARMA s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 04.12.2002
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 04.12.2002
   31.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02
   30.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02
   14.03.1997Nové obchodné meno:
   EKI - PHARMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mozartova 23 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   prenájom motorových vozidiel
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 04.12.2002
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 04.12.2002