Utwórz fakturę

LÝDIA ECKHARDT dione - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LÝDIA ECKHARDT dione
PIN 35712091
TIN 2020265907
Numer VAT SK2020265907
Data utworzenia 17 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LÝDIA ECKHARDT dione
River Park, Dvořákovo nábrežie 4/C
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 121 337 €
Zysk -25 392 €
Kapitał 1 147 827 €
Kapitał własny -173 449 €
Dane kontaktowe
E-mail lydia@lydiaeckhardt.com
Telefon(y) 0254432165, 0915872601, 09158726011
Telefon(y) kom. 0915872601
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,068,055
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,034,567
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,034,567
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,034,567
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 32,229
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 18,642
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10,255
3. Produkty (123) - /194/ 8,387
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 998
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 998
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 998
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,589
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,611
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,978
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,259
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,259
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,068,055
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,753
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,392
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,086,808
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 712
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 712
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,084,852
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,616
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,616
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 781
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 502
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 109
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,081,844
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,244
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,244
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 121,337
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 145,573
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -24,236
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 146,404
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 34,578
D. Usług (účtová grupa 51) 12,459
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 18,337
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,040
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 2,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,297
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,258
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 79,772
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 79,772
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -25,067
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 74,300
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 49
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 49
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 49
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 374
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 218
2. Pozostałe koszty (562A) 218
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 156
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -325
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -25,392
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -25,392
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35712091 TIN: 2020265907 Numer VAT: SK2020265907
 • Zarejestrowana siedziba: LÝDIA ECKHARDT dione, River Park, Dvořákovo nábrežie 4/C, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Lýdia Eckhardtová Havelkova 17 Bratislava 841 03 17.03.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Lýdia Eckhardtová 6 639 € (100%) Havelkova 17 Bratislava 841 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.11.2010Nové sidlo:
   River Park, Dvořákovo nábrežie 4/C Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   kozmetické služby
   29.11.2010Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   28.08.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Lýdia Eckhardtová Havelkova 17 Bratislava 841 03
   27.08.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Lýdia Eckhardtová Zochova 16/IX Bratislava
   17.03.1997Nové obchodné meno:
   LÝDIA ECKHARDT dione, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   návrh a výroba modelov
   predaj modelov
   organizovanie módnych prehliadok
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, módy a reklamy
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Lýdia Eckhardtová Zochova 16/IX Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Lýdia Eckhardtová Havelkova 17 Bratislava 841 03