Utwórz fakturę

ŠV - STAV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.01.2016
Basic information
Nazwa firmy ŠV - STAV
PIN 35712121
TIN 2020227847
Numer VAT SK2020227847
Data utworzenia 06 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ŠV - STAV
Pri Šajbách 1
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 700 €
Zysk 1 294 €
Kapitał 2 051 €
Kapitał własny 1 676 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244872358
Date of updating data: 15.01.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,777
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,777
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 2,777
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -530
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 9,960
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 9,960
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 42,500
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -55,280
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,294
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,307
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 3,307
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,367
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,940
Date of updating data: 15.01.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 3,700
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 3,700
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,353
C. Usług (účtová grupa 51) 1,353
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,347
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,347
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 93
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 93
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -93
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,254
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,294
Date of updating data: 15.01.2016
Date of updating data: 15.01.2016