Utwórz fakturę

NOVART - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.10.2016
Basic information
Nazwa firmy NOVART
PIN 35712201
TIN 2020265918
Numer VAT SK2020265918
Data utworzenia 17 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NOVART
J. Hagaru 9
83151
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 424 481 €
Zysk 2 934 €
Kapitał 295 358 €
Kapitał własny 111 895 €
Dane kontaktowe
E-mail print@novart.sk
witryna internetowa http://www.novart.sk
Telefon(y) +421252922984
Nr(y) faksu 0252733461
Date of updating data: 11.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 79,032
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 79,013
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 18,875
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 18,875
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,875
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 60,138
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 60,138
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 19
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 19
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 79,032
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,329
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 41
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,354
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,354
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,934
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 62,703
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 181
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 181
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 13,517
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,626
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,626
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 478
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 293
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,120
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 49,005
Date of updating data: 11.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 424,481
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 424,481
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 362,616
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 61,865
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 418,153
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 366,173
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1
D. Usług (účtová grupa 51) 43,139
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,613
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,205
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,994
4. Koszty społeczne (527, 528) 414
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 227
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,328
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 15,168
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,434
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,203
2. Pozostałe koszty (562A) 2,203
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 231
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,434
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,894
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,934
Date of updating data: 11.10.2016
Date of updating data: 11.10.2016