Utwórz fakturę

STUDIO 7 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.02.2016
Basic information
Nazwa firmy STUDIO 7
PIN 35712252
TIN 2020265786
Data utworzenia 17 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STUDIO 7
Klobučnícka 4
81101
Bratislava
Financial information
Kapitał 68 173 €
Kapitał własny -28 967 €
Date of updating data: 22.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,013
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,013
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,013
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 67,808
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 67,684
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 124
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 68,821
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -28,319
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 3,319
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,638
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -3,319
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,735
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -35,373
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 97,140
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 75,977
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 67,682
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,295
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 21,163
Date of updating data: 22.02.2016
Date of updating data: 22.02.2016