Utwórz fakturę

NOVA FERT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NOVA FERT
PIN 35712261
TIN 2020977189
Numer VAT SK2020977189
Data utworzenia 14 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NOVA FERT
Galandova 3
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 950 €
Zysk -17 194 €
Kapitał 19 591 €
Kapitał własny -46 612 €
Dane kontaktowe
E-mail novafertsk@centrum.cz
Telefon(y) 0903404008
Telefon(y) kom. 0903404008
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,872
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,872
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,620
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,620
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,082
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,768
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,768
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 104
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 210
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 170
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 170
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,872
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -14,806
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 49,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -53,252
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -53,252
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,194
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,678
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 153
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 153
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 23,520
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,823
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,823
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 9,618
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 767
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,108
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 204
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 950
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 150
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 800
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,471
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 546
D. Usług (účtová grupa 51) 1,230
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,657
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,165
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 405
4. Koszty społeczne (527, 528) 87
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 170
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,868
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -15,521
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,626
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 713
O. Walutowe straty (563) 619
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 94
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -713
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -16,234
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -17,194
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015