Utwórz fakturę

NOVA FERT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.11.2016
Basic information
Nazwa firmy NOVA FERT
Stan Zniszczono
PIN 35712261
TIN 2020977189
Numer VAT SK2020977189
Data utworzenia 14 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NOVA FERT
Veľký Lég 611
93037
Lehnice
Financial information
Sprzedaż i dochody 609 €
Zysk -4 015 €
Kapitał 19 591 €
Kapitał własny -46 612 €
Dane kontaktowe
E-mail novafertsk@centrum.cz
Telefon(y) 0903404008
Telefon(y) kom. 0903404008
Date of updating data: 18.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,366
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,366
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,653
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,653
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,560
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,460
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,460
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 37
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 63
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 153
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 145
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,366
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,821
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 49,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -70,446
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -70,446
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,015
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,187
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 154
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 154
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 24,033
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,252
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,252
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,753
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,014
Date of updating data: 18.11.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 609
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 150
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 459
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,569
D. Usług (účtová grupa 51) 340
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 234
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 181
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 52
4. Koszty społeczne (527, 528) 1
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,995
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,960
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -190
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 95
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 95
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -95
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,055
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,015
Date of updating data: 18.11.2016
Date of updating data: 18.11.2016