Utwórz fakturę

PROFIMET SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.08.2015
Basic information
Nazwa firmy PROFIMET SLOVAKIA
PIN 35712287
TIN 2020209268
Numer VAT SK2020209268
Data utworzenia 17 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROFIMET SLOVAKIA
Most pri Bratislave 877
90046
Most pri Bratislave
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 112 614 €
Zysk 69 444 €
Kapitał 1 586 358 €
Kapitał własny 197 477 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903245935, +421903201486, +421903463430, +421903463423, +421903463424, +421911704444
Nr(y) faksu 0245951021
Date of updating data: 28.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,933,092
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 116,699
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 116,699
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 53,824
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 48,441
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,434
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,814,097
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,066,493
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,066,493
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 542,359
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 541,977
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 541,977
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 382
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 205,245
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,243
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 200,002
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,296
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,296
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,933,092
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80,108
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 69,444
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,852,984
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,795
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,377
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,418
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,831,803
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,608,896
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,608,896
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 161,284
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,078
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,249
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 44,126
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 170
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,386
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 18,386
Date of updating data: 28.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,111,988
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,112,614
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,052,121
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 59,867
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 626
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,019,576
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,597,762
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 27,769
D. Usług (účtová grupa 51) 77,474
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 253,169
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 183,833
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 63,064
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,272
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,062
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,102
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,102
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 32,634
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,604
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 93,038
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 408,983
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 15
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 970
O. Walutowe straty (563) 43
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 927
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -955
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 92,083
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 22,639
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 22,638
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 69,444
Date of updating data: 28.08.2015
Date of updating data: 28.08.2015
 • PIN :35712287 TIN: 2020209268 Numer VAT: SK2020209268
 • Zarejestrowana siedziba: PROFIMET SLOVAKIA, Most pri Bratislave 877, 90046, Most pri Bratislave
 • Data utworzenia: 17 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Jalč Nechvílova 1837/17 Praha 4 148 00 Česká republika 06.03.2012
  JUDr. Miroslav Jalč Záhradnícka 1475/4 Ivanka pri Dunaji 900 28 10.12.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vladimír Jalč 8 200 € (82%) Nechvílova 1837/17 Praha 4 148 00 Česká republika
  Lucie Mišičová 1 800 € (18%) Perucká 2544/16 Praha 120 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.08.2015Noví spoločníci:
   Lucie Mišičová Perucká 2544/16 Praha 120 00 Česká republika
   06.12.2012Nové obchodné meno:
   PROFIMET SLOVAKIA s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Jalč Záhradnícka 1475/4 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 10.12.2012
   06.03.2012Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jalč Nechvílova 1837/17 Praha 4 148 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jalč Nechvílova 1837/17 Praha 4 148 00 Česká republika Vznik funkcie: 06.03.2012
   01.01.2006Nové sidlo:
   Most pri Bratislave 877 Most pri Bratislave 900 46
   17.03.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenstvo v oblasti použitia a spracovania neželezných kovov v priemysle a stavebníctve
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia