Utwórz fakturę

Cnit - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Nazwa firmy Cnit
PIN 35712520
TIN 2020218332
Numer VAT SK2020218332
Data utworzenia 20 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Cnit
Kolmá 4
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 36 474 €
Zysk -233 €
Kapitał 52 689 €
Kapitał własny -240 927 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905617406, 0905541245
Telefon(y) kom. 0905617406, 0905541245
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 67,896
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,895
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,895
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,464
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,431
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 50,001
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 30,658
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 30,658
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 19,179
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 19,052
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,052
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 117
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 164
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 150
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 67,896
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -241,159
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -247,565
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -247,565
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -233
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 309,055
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 309,891
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 26,970
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,970
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 281,816
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,385
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,280
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -4,336
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 3,500
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 36,474
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 36,474
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 16,979
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 19,495
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,615
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,247
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 27,522
D. Usług (účtová grupa 51) 4,691
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -141
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 14
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 92
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 92
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -92
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -233
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -233
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015